Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Zorgsamenwerking tussen Aruba en Curaçao geformaliseerd

DONDERDAG, 24 JANUARI 2013

ORANJESTAD — Na jarenlange samenwerking heeft de regering afgelopen maandag de samenwerking met Stichting Verriet uit Curaçao geformaliseerd. Volksgezondheid-minister Richard Visser (AVP) tekende een tweejarig contract voor de opvang en verzorging van lichamelijk en verstandelijk beperkte personen.

Namens Stichting Verriet tekende Henk Kamsteeg, directeur van de overkoepelende organisatie Stichting voor Gehandicapten en Revalidatiezorg (SGR groep).

Al jaren kent Aruba de regeling dat burgers met meerdere lichamelijke of verstandelijke beperkingen naar Curaçao kunnen verhuizen om daar bij verschillende instellingen verzorging, behandeling en therapie te krijgen. Hoewel Stichting Verstandelijk Gehandicapten Aruba (SVGA) op ons eiland de zorg voor deze groep op zich neemt, is er altijd noodzaak tot samenwerking, benadrukt minister Visser. “SVGA vormt onderdeel van de zorgketen.” De stichting kan zelf aangeven waar voor specifieke gevallen betere zorg beschikbaar is, hier of in Curaçao.

Reden om de samenwerking nu te formaliseren is volgens Visser om te voldoen aan bestaande wet- en regelgeving. Het contract dat van 2013 tot en met 2014 loopt voldoet aan de vereisten van ‘corporate governance’. De overeenkomst is ook een van de eisen van de Centrale Accountantsdienst, het parlement en de Algemene Rekenkamer van Aruba, aldus de minister.

In het contract is geregeld welke behandelingen worden vergoed, tegen welke prijs en wat de kwaliteit van zorg is. Bovendien zijn afspraken gemaakt over hoe de betaling wordt geregeld en de controle op de behandeling en voortgang van patiënten. Omdat Stichting Verriet naast zorg ook leefruimte biedt, valt het onder twee ministeries, die van Volksgezondheid en die van Sociale Zaken.

Share this page:
« Back
Back to Top