Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Zorgen RvR over Pointe Blanche

24 februari 2017

Philipsburg – De Raad voor de Rechtshandhaving (RvR) maakt zich grote zorgen over de omstandigheden in de Pointe Blanchegevangenis. Die bezorgdheid is gebaseerd op een rapport dat onlangs is afgerond en vandaag openbaar zal worden gemaakt.

Dit meldt The Daily Herald in haar editie van gisteren. De raad had al voor het verschijnen van het rapport zijn zorgen uitgesproken over verschillen aspecten aangaande veiligheid, beveiliging en de algemene omstandigheden in de gevangenis. Een ontsnapping en een moord binnen de muren gaven geen reden tot optimisme.

De Raad voor de Rechtshandhaving had in september 2016 drie onderzoeken aangekondigd, op verzoek van de Nederlandse minister van Justitie, die wilde weten of er voortgang werd geboekt bij de implementatie van de aanbevelingen gedaan door de Europese Commissie voor Prevention of Torture & Inhumane or Degrading Treatment (CPT).

Het eerste onderzoek werd uitgevoerd in oktober 2016, gevolgd door het in januari overhandigde rapport. Dit laatste rapport focust op de legale status van de gevangenen, gebaseerd op negen nationale en internationale criteria. De raad concludeerde uit het rapport dat de legale status van de gevangenen niet of niet voldoende wordt gegarandeerd in Pointe Blanche. De raad benadrukte dat op korte termijn verschillende aspecten moeten worden aangepakt om aan de minimale voorwaarden te voldoen.

De raad noemt het spijtig dat de situatie na een eerder rapport in 2014 alleen maar verslechterd is. Ook werden enkele belangrijke aspecten gerelateerd aan het personeel en de organi- satie zelf onderzocht. Het tekort aan personeel, het gebrek aan training en communicatie en een integriteitsbeleid dat nog in concept is hebben een negatief effect op het functioneren van de organisatie en het primaire detentieproces. Hierbij noemt de raad ook nog het gebrek aan richting en de rol van het personeel in het geheel. Ook de basisinfrastructuur is niet op orde: een functionerende gevangenismuur rond het complex, functionele sloten en een veiligheidsuitrusting ontbreken. Er is geen sprake van een gezonde leef- en werkomgeving voor de gevangenen en het personeel.

De raad concludeert dat er in feite niets is gedaan met de 13 aanbevelingen van de CTP. Het moge duidelijk zijn dat de problemen de organisatie, en misschien wel het land Sint Maarten boven het hoofd zijn gegroeid. De raad verwijst hierbij ook naar de verantwoordelijkheden van het Nederlands Koninkrijk.

De Raad voor de Rechtshandhaving heeft 18 aanbevelingen opgesteld, waaronder de aanbeveling om de aanbevelingen van het CTO op te volgen. De raad heeft verschillende malen vergaderd met de minister van Justitie en noemt het be- moedigend De raad zal de ontwikkelingen blijven monitoren en is nu in afwachting van de laatste twee onderzoeksrapporten die handelen over de interne en externe veiligheid en beveiliging en over rehabilitatie en behandeling.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top