Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Ziekenhuisplatform voor functieverdeling satellietlocaties op Curacao

DINSDAG, 22 JANUARI 2013

WILLEMSTAD — Minister van Gezondheid Ben Whiteman (PS) pleit voor de invoering van een ziekenhuisplatform dat in het kader van de bouw van het nieuwe ziekenhuis verantwoordelijk is voor de verdeling van de functies van de satellietlocaties. Ook acht de minister het opportuun om de declaratiewet in te voeren om zo te komen tot een totaalbeeld van de financiële consequenties van een zorginstelling.

Oud-minister van Gezondheid Jacinta Scoop-Constancia (MFK) heeft in het kader van het nieuwe ziekenhuis de beslissing genomen dat de bestaande klinieken meegenomen zouden worden als een soort satellietfuncties van het nieuwe ziekenhuis. Volgens Whiteman is het opvallend dat er in het besluit drie ziekenhuizen worden genoemd, terwijl slechts twee van deze zorginstellingen qua vergunningen zo zijn gedefinieerd. “Alleen de Taams Kliniek en het Advent Ziekenhuis hebben een ziekenhuisvergunning”, legt Whiteman uit. “De Pain Clinic is formeel geen ziekenhuis. Dat is merkwaardig aan de raadsbeslissing.”

Weerstand

Volgens de minister moet de verdeling van de functies van afzonderlijke klinieken en het te bouwen algemeen ziekenhuis duidelijk zijn. Een consultant heeft op verzoek van het kabinet-Schotte een voorstel gedaan voor de verdeling van de ziekenhuisfuncties. In het advies staat precies omschreven wat in welk ziekenhuis moet plaatsvinden. De klinieken konden daarop reageren. Volgens Whiteman waren de reacties uiteenlopend. “Er is weerstand geweest, zeker vanuit de Pain Clinic en het Advent. Zij kijken kritisch tegen dit voorstel aan”, legt Whiteman uit. “Niet iedereen heeft gereageerd. Zo heb ik geen reacties gezien van Taams en het St. Elisabeth Hospitaal (Sehos).”

Volgens Whiteman heeft de regering nog geen beslissing genomen over het voorstel. “Bij een voorstel waar de meningen vanuit het veld verschillen, moet je als regering ernaar streven om het consensusmodel toe te passen. Of je overtuigt de spelers in het veld of je past het advies aan. Er is een historische ontwikkeling bij elk een van deze instellingen”, zegt de minister. “Kun je zomaar verrichtingen verbieden die jarenlang in een kliniek wordt aangeboden?”, werpt Whiteman op. “Los van wat er met dit advies gebeurt, geeft de invoering van satellietlocaties aanleiding om twee belangrijke strategieën toe te passen om op een georganiseerde manier met vraagstukken van het ziekenhuiswezen om te gaan.”

Ten tijde dat het advies op tafel lag, werkte Whiteman als inspecteur-generaal van de Inspectie voor de Volksgezondheid. Hij raadde aan om het momentum te gebruiken voor het creëren van een ziekenhuisplatform waarin de ziekenhuizen tot elkaar zijn veroordeeld. De ziekenhuizen hebben hierin de regie en kunnen zo onderling op een soepele manier bepalen wie wat gaat doen. De minister geeft een praktisch voorbeeld. “Er is lang en breed gesproken over de huidige ondercapaciteit op de Intensive Care (IC) afdeling van het Sehos. Stel dat je in een ziekenhuisplatform afspreekt dat het Sehos IC-patiënten die meer stabiel zijn en overgeplaatst kunnen worden naar de Medium Care, laat afvloeien naar een andere kliniek. Zo creëer je ruimte voor acute patiënten en ga je op een praktische manier om met je ondercapaciteit op de IC. Zeker op het moment dat het land er financieel niet goed voorstaat moet je tot praktische oplossingen zien te komen”, aldus Whiteman.

Declaratiewet

Ook de introductie van de declaratiewet acht gezondheidminister opportuun. De zorginstelling declareert in één integrale declaratie het totale tarief van het zorgproduct, inclusief het honorarium voor de in de instelling werkzame medisch specialisten. “Door de declaraties aan elkaar te koppelen in plaats zoals nu afzonderlijk in te dienen krijgen de overheid en de zorgverzekeraars een beter beeld van het verloop van de fondsen”, legt Whiteman uit. “Dit is zeer belangrijke informatie voor macro-budgettering van het ziekenhuis.”

Share this page:
« Back
Back to Top