Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Zeven ministeries dienen suppletoire begrotingen in bij Surinaams parlement

DE WARE TIJD:

05/12/2012

PARAMARIBO – President Desi Bouterse heeft voor zeven ministeries een suppletoire begroting bij De Nationale Assemblee (DNA) ingediend. Ze hebben samen een tekort van ruim SRD 68 miljoen, waardoor ze onvoldoende in staat zijn de initiële betalingsverplichtingen te voldoen. Terwijl minister Soewarto Moestadja zich de zin van deze suppletoire begrotingen afvraagt, laat bestuurskundige August Boldewijn zich laatdunkend uit over de indieners.

“Als je nu zoveel vraagt, wat wordt het dan met de begroting 2013?”, wil hij weten. Boldewijn meent dat er niet goed is gepland en een slordige begroting is ingediend.

De begroting 2012 was nota bene ingetrokken om verbeteringen aan te brengen. “Dit wil alleen zeggen dat de mensen niet voldoende wisten waar zij mee bezig waren”, betoogt de deskundige. “Als jij de gewone dienst niet goed kan plannen, zegt dat veel.”

Gelet op de periode van het jaar vermoedt Boldewijn dat het gaat om achterstallige betalingen die nog moeten worden voldaan.

Ministeries

Het gaat om de ministeries van Handel en Industrie (HI), Buitenlandse Zaken (Buza), Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM), Transport, Communicatie en Toerisme (TCT), Regionale Ontwikkeling (RO), Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov) en van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Het parlement keurde vorige maand reeds een extra bedrag van ruim SRD 71 miljoen goed voor het directoraat Algemene Zaken van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza). De ministeries van ATM, van RO en van LVV hebben niet meer geld nodig, maar plegen wel verschuivingen van posten, waardoor goedkeuring van het parlement vereist is.

Met ruim SRD 39 miljoen heeft Buza het meest nodig om aan zijn initiële betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Minov en TCT hebben respectievelijk SRD 10 miljoen en SRD 17 miljoen extra nodig, terwijl HI nijpend een extra van SRD 382.000 nodig heeft.

Zinloos

Hoewel hij het besluit voor de suppletoire begroting aan de regering en het parlement overlaat, vraagt Biza-minister Soewarto Moestadja zich wel af of het zinvol is goedkeuring aan deze te geven. Hij wijst in dat kader naar twee zaken. “Het jaar 2012 is over enkele dagen reeds voorbij en De Nationale Assemblée is reeds begonnen met de behandeling van de begroting 2013. Het lijkt me niet wijs om nu terug te gaan naar de begroting 2012.” Maar, benadrukt Moestadja, “dit is mijn persoonlijke mening”. Anderzijds heeft hij begrip voor het nijpende tekort dat zijn collega’s op de begroting 2012 hebben.

Nijpend

HI-minister Raymond Sapoen zegt begrip te hebben voor de mening van zijn collega Moestadja. “Maar ik zit met een nijpend tekort en kan daardoor mijn diensten niet laten draaien,” verdedigt Sapoen zijn suppletoire begroting.

Als voorbeeld haalt hij onder meer aan dat verschillende dienstvoertuigen voor werkzaamheden niet kunnen uitrijden, omdat er geen geld meer is voor brandstof. Ook voor dienstreizen van de ambtenaren is er geen budget meer. Daarnaast kan er geen geld worden uitgegeven aan de kerst- en oudejaarsactiviteiten van HI. Sapoen hoopt dat het parlement spoedig goedkeuring kan geven aan de suppletoire begroting. Ook hoopt hij dat de begroting 2013 dit jaar nog wordt goedgekeurd, waardoor hij dat dienstjaar met een volledig budget kan starten. “Anders wordt het tekort nog groter.”.-.

Share this page:
« Back
Back to Top