Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Wetsvoorstel om aansprakelijkheid Centrale Bank van Aruba te beperken

WOENSDAG, 15 JANUARI 2014

ORANJESTAD — De Staten buigen zich vandaag over het wetsvoorstel waarmee de aansprakelijkheid van de Centrale Bank van Aruba wordt beperkt.

Als toezichthouder op de financiële sector loopt de Centrale Bank risico om als ‘derde’ aangeklaagd te worden bij misstanden in die sector. De regering vindt die risico’s te groot gezien de omvang van de sector waarop de Bank toezicht moet houden. Hier gaat namelijk zoveel geld in om – bijna twee keer zoveel als het BBP van Aruba – en daarbij is sprake van een toenemende internationalisering.

De regering wil bij missstanden ‘torenhoge claims’ tegen de Bank voorkomen. Indien gedupeerden namelijk gelijk krijgen, draait de overheid en feitelijk de belastingbetaler daar voor op. Het is dan uiteindelijk de ‘gehele Arubaanse samenleving’ die voor de geleden schade moet betalen, aldus de regering. Als het parlement akkoord gaat met deze wet, is de Centrale Bank hiervoor niet meer aansprakelijk tenzij er sprake is van ‘opzet of bewuste roekeloosheid’.


‘Jammerlijk

‘Een jammerlijke ontwikkeling voor mensen die schade hebben geleden. Gedupeerden zullen zo met nog legere handen achterblijven.” Dat is de reactie van advocaat Gabri de Hoogd van het kantoor James Martin & Associates. Hij verdedigt gedupeerden van de Arubaanse vestiging van Stanford. Door miljardenfraude die bankier Allen Stanford pleegde, raakten wereldwijd duizenden mensen hun geld kwijt. Alleen al op Aruba schatte De Hoogd de schade op 35 miljoen dollar.

De Hoogd sleepte de Centrale Bank van Aruba in september 2009 voor de rechter wegens falend toezicht en eiste een schadevergoeding namens de gedupeerden. De rechter wees dat verzoek echter af. Indien het parlement bovengenoemde wet aanneemt, heeft het starten van zo’n rechtszaak al helemaal weinig zin, concludeert de advocaat vanmorgen. Het feit dat Aruba met deze wetgeving ook in lijn wil lopen met andere landen – ook in Nederland, Curaçao, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië is in de loop der jaren de aansprakelijkheid van financiële toezichthouders aan banden gelegd -, is volgens De Hoogd geen reden. “In de wetgeving heb jij de toezichthoudende taak opgelegd gekregen. Als je dat niet op een rijtje hebt en waarmaakt, dan moet je schadeplichtig zijn.”


Vermijde
n

Gezien de enorme misstanden in de financiële sector die aan het licht kwamen door de mondiale crisis in deze sector, zijn toezichthouders huiverig geworden voor schadeclaims. Om die risico’s te vermijden, is de kans dat toezichthouders minder streng optreden, zo blijkt uit diverse onderzoeken. Maar advocaat De Hoogd denkt dat juist met een beperkte aansprakelijkheid de toezichthoudende functie van de Centrale Bank wordt uitgehold : “Willen we nu ook dat Centrale Banken die al hebben zitten slapen, daar niet meer op afgerekend kunnen worden?”

Wat betreft de Arubaanse Stanford-gedupeerden zegt hij tot slot nog steeds bezig te zijn sinds de miljardenfraude in 2009 boven water kwam. De zaak ligt nog steeds bij de curatoren en De Hoogd verwacht dat gedupeerden nog steeds op een uitkering kunnen rekenen voor de geleden schade.

Bron: Amigoe, Aruba

Share this page:
« Back
Back to Top