Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Weinig steun voor apart Caribisch paspoort binnen Koninkrijk

WOENSDAG, 27 NOVEMBER 2013

DEN HAAG/ORANJESTAD — Tweede Kamerlid André Bosman (VVD) krijgt weinig steun voor zijn voorstel om de vier landen van het Koninkrijk elk een eigen kleur paspoort te geven. Dat bleek vandaag tijdens de behandeling van de begroting voor Koninkrijksrelaties, waar ook een PVV-voorstel voor de uitzetting van criminele Antillianen kort aan de orde kwam.

Het voorstel van Bosman is gerelateerd aan zijn initiatiefwet waarmee hij voorwaarden wil invoeren voor de vestiging van Curaçaoënaars, Arubanen en St Maartenaren in Nederland. Letterlijk heeft hij het in de motie over een vormgeving waardoor het ‘duidelijk zichtbaar is uit welk land van het Koninkrijk der Nederlanden de houder daarvan afkomstig is’. Daarvoor moet, als het aan Bosman ligt, zo nodig de regelgeving gewijzigd worden.

Een gekleurd paspoort zou het makkelijker maken voor gemeentes om te zien uit welk land iemand afkomstig is, zodat er sneller bepaald kan worden of er extra voorwaarden voor vestiging gelden, zoals een bron van inkomsten. Hoewel Bosman benadrukt dat er alleen onderscheid wordt gemaakt op basis van geboorteland en niet van ras, bestempelen andere partijen het toch als een vorm van discriminatie, onder wie Roelof van Laar van coalitiepartij PvdA.

Het debat werd bemoeilijk door het feit dat Bosman wel al de aandacht van de media opzocht, maar zijn motie officieel pas morgen indient tijdens de tweede termijn van begrotingsbehandeling. Bosman noemde zijn motie in eerste instantie niet eens totdat D66-Tweede Kamerlid Wassila Hachchi daar om vroeg. “Ik mis iets in de inbreng van de VVD, namelijk het voorstel voor paspoorten. Misschien heeft de heer Bosman die motie al ingetrokken, maar dan heb ik dat gemist”, zei Hachchi.

Bosman antwoordde dat hij wilde wachten op de tweede termijn voor hij definitief besluit om zijn motie in te dienen, maar was bereid het ook in de eerste termijn te doen. Een andere kleur paspoort zou volgens hem niet alleen de uitvoering van de vestigingswet vergemakkelijken, maar ook een aanvulling zijn op de cultuur. “In het verlengde van een eigen taal, eigen vlag en eigen volkslied, past ook een eigen paspoort”, zei hij.

Zowel Van Laar als Gert Jan Segers (Christen Unie) en Madeleine van Toorenburg (CDA) noemden dit een rare redenering. “De heer Bosman doet net alsof het een gunst is. Ik wil graag weten of die wens voor een andere kleur paspoort er ook in de andere landen is.” Segers wees op de gelijkwaardigheid van alle inwoners van het Koninkrijk en Van Toorenburg zei dat ze de discussie over de onderlinge verhoudingen graag wilde aangaan, maar kon niet geloven dat Bosman echt had voorgesteld om een andere kleur paspoort te introduceren.

De opvatting van D66 werd het scherpst verwoord door partijleider Alexander Pechtold, die eerder op de dag voorstelde om het voorstel door een papierversnipperaar te halen, zodat met de verkregen confetti 200 jaar Koninkrijk gevierd kon worden. Ook minister Ronald Plasterk (PvdA) wijst het idee overigens af. Zijn mening, die hij morgen verder zal toelichten, is dat er één paspoort is en blijft voor alle inwoners van het Koninkrijk.


Uitzettin
g

Behalve de motie over de gekleurde paspoorten, kwamen ook de aangekondigde moties van de PVV ter sprake. De partij wil in de eerste plaats het handvest van de Verenigde Naties veranderen, zodat ook Nederland uit het Koninkrijk der Nederlanden kan treden en niet alleen de voormalige koloniën. Daarnaast kondigde Sietse Fritsma een motie aan voor de uitzetting van criminele Curaçaoënaars, Arubanen en St Maartenaren, die in Nederland hun gevangenisstraf hebben uitgezeten. De woordkeuze van Fritsma zorgde overigens voor ergernis bij de andere Tweede Kamerleden. Toen hij Curaçao, St Maarten en Aruba als onwaardig voor het Koninkrijk omschreef, protesteerden zowel Van Toorenburg als Van Raak. “We kunnen kritiek hebben op belastingontduikers, op corrupte politici, op maffiabazen, maar je kunt niet zeggen dat Antillianen niet deugen”, zei Van Raak. Hierop zei Fritsma dat mensen die niet corrupt of crimineel zijn, zich niet aangesproken hoefden te voelen.

Andere onderwerpen die tijdens de begrotingsbehandeling aan de orde kwamen, waren het voorstel voor een Gemenebest-constructie, die initiatiefnemers Bosman en Van Raak noemden en de corruptie en vriendjespolitiek op het eiland, die ook door Van Raak werd aangekaart. PvdA, Christen Unie, D66 en het CDA vroegen vooral naar de mogelijkheden om samen te werken, vooral als het gaat om de rechten van kinderen.

Verschillende Tweede Kamerleden vroegen ook of de minister al meer concrete informatie heeft over de evaluatie van de staatkundige structuur en de rol van Nederland hierin, waarbij de vrijheid voor het organiseren van een referendum door St Eustatius nogmaals werd benadrukt. Minister Plasterk reageert morgenmiddag op de voorstellen en vragen.

Bron: Amigoe, Aruba

 

Bosman pulls back passport motion

FRIDAY, 29 NOVEMBER 2013

THE HAGUE–Member of the Second Chamber of the Dutch Parliament André Bosman of the liberal democratic VVD party on Thursday withdrew his motion to introduce a separate Dutch passport for Aruba, Curaçao and St. Maarten.

Bosman agreed to first have a broad debate on the future of the Kingdom in Parliament about the discussion paper on a commonwealth construction for the Dutch Caribbean countries that he and his colleague Ronald van Raak of the Socialist Party (SP) presented a few months ago, before submitting a formal proposal to introduce a separate passport for the overseas countries.

Dutch Minister of Home Affairs and Kingdom Relations Ronald Plasterk advised against the motion. He said that there was one Dutch nationality and one passport in the Kingdom, and that his government did not have any plans to change that. Besides, he noted, adapting the Kingdom Charter to introduce a separate passport was a very lengthy procedure.

The VVD Member of Parliament (MP) maintained during the debate that a separate Dutch passport would have the name of the country of the passport holder on the cover was a logical step considering that the islands also have their own flag, anthem and Parliament.

Bosman emphasised that he did not want to harm the status of the Dutch citizenship. He said the United Kingdom (UK) also had separate passports for its territories as part of its commonwealth structure.

According to Bosman, a commonwealth construction would contribute to “further adulthood in the Kingdom.” A separate passport for the overseas countries would fit in that vision. He said the most important thing for him was to have an open, honest and broad discussion on the relations in the Kingdom and the level of autonomy of the countries.

MP Wassila Hachchi of the Democratic Party D66 again voiced her objections to Bosman’s proposal for a separate passport as this would affect free movement of Dutch citizens within the Kingdom. She said this was a fundamental issue for the Kingdom which warranted a broad discussion that went further than a proposal for a separate passport.

MP Gert-Jan Segers of the ChristianUnion voiced his objections as well. “You are differentiating between Dutch citizens. That is a sensitive issue that should not be taken lightly,” he said. Roelof van Laar of the Labour Party PvdA also made clear that he was against Bosman’s idea.

Madeleine van Toorenburg of the Christian Democratic Party CDA agreed that the Dutch passport was a very sensitive issue. “We must first have a fundamental discussion on the future of the Kingdom,” she said.

Sietse Fritsma of the Party for Freedom PVV made a case to adapt the United Nations (UN) Charter, which states that only the former colonies maintain the right to determine their constitutional relation with the former mother country. It bothers Fritsma that the Netherlands has no say in this.

Fritsma said the present relations in the Kingdom were “unfair and unattainable.” He submitted a motion requesting the Dutch Government to ensure that the Netherlands is no longer bound to the UN Charter that says that the Netherlands “has no right of self-determination and cannot unilaterally sever the ties with the former Netherlands Antilles.”

Source: The Daily Herald, St. Maarten

Share this page:
« Back
Back to Top