Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

‘Weg gebaand voor overgang naar HNO’

30 mei 2017

Willemstad – De voorbereiding van de overgang van het Sint Elisabeth Hospitaal naar het Hospital Nobo Otrobanda (HNO) verloopt naar tevredenheid, aldus Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen (Sona). ,,Er zijn sluitende afspraken gemaakt met twee externe consultants voor vakkundige begeleiding van het transitietraject.”

Sona zegt Nederlandse deskundigen met ervaring met verhuizingen en fusies van ziekenhuizen te hebben geraadpleegd.
,,Zij wezen erop dat een transitieproces een tot twee jaar voor de feitelijke verhuizing begint, en dat de inrichting van de nieuwe werkplek en aanpassing aan de nieuwe werkomstandigheden voor het personeel tot vijf jaar in beslag kunnen nemen.

Na bestudering van de situatie bij het HNO hebben de specialisten te kennen gegeven dat er geen reden is voor zorg hieromtrent.”

Lees meer: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top