Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Weer halve eindejaarsbonus voor Curacaose ambtenaren

DONDERDAG, 12 DECEMBER 2013

WILLEMSTAD — De Raad van Ministers (RvM) heeft gisteren besloten dat de eindejaarsbonus voor ambtenaren voor de helft zal worden uitbetaald. Dit heeft minister Etienne van der Horst (Bestuur, Planning en Dienstverlening, Pais) gisteren bekendgemaakt tijdens de voortzetting van de begrotingsbehandeling. Het besluit is volgens Van der Horst ingegeven door de huidige financiële positie van het land Curaçao.

“Het beleid is dat de bonus wordt uitbetaald voor zover hier financiële ruimte voor is en de financiële ruimte die er is laat toe dat de helft van de bonus wordt uitbetaald”, aldus de minister. Het besluit van gisteren werd volgens Van der Horst genomen na advies te hebben ingewonnen bij het ministerie van Financiën.

De bonus is normaal 250 gulden. Maar de overheid betaalt dit jaar, net als vorig jaar overigens, maar 125 gulden uit. Vorig jaar was hier veel ophef over omdat door de 125 gulden extra een groep ambtenaren voor de maand december in een hogere belastingschaal belanden en uiteindelijk netto minder salaris ontvangen. Abvo-voorzitter Wendy Calmes herinnert zich de ontevredenheid van vorig jaar en zegt dat het dit jaar nog erger zal zijn omdat dit bovenop de al heersende ontevredenheid over de aangekondigde overheidsmaatregelen om de personeelskosten te drukken komt.

“De bonus is onderdeel van de rechtspositie van de ambtenaar. Dus als de overheid om financiële redenen niet het volledige bedrag kan uitkeren, had zij eerst hierover in overleg moeten treden met de vakbonden. Wij konden met alternatieve voorstellen komen. Vorig jaar stelde Abvo ook voor om alleen de werknemer tot en met een bepaalde trede in schaal 5 het volledige bedrag aan bonus uit te keren. Niet alle bonden waren het hiermee eens en uiteindelijk ging dit niet door. Maar dit jaar zijn de bonden hier in het geheel niet bij betrokken geweest. De overheid heeft haar beslissing eenzijdig genomen”, aldus Calmes.

Het besluit van de RvM komt op een moment dat overheid en vakbonden in gesprek zijn over het structureel verlagen van de personeelskosten van het land ingaande 2014. Volgens Van der Horst zijn besparingen op de begrotingspost nodig, omdat de regering dit niet meer kan blijven betalen.

De vakbonden zijn hierop tegen en hebben een pakket met alternatieve maatregelen aangeboden aan de regering. Volgens de regering is dit niet genoeg en zijn maatregelen om de personeelskosten structureel te verlagen niet te vermijden.

De overheid kampt met een verslechterde financiële situatie sinds de ‘gezonde startpositie’ van 10-10-‘10 en ook is de looncomponent van het ambtenarenapparaat toegenomen. Dit omdat de voorgenomen afslanking van het apparaat door het samenvoegen van twee bestuurslagen niet is gelukt.

Gisteren hielden zeven vakbonden die het overheidspersoneel en gelijkgestelden vertegenwoordigen, een algemene vergadering om informatie te verschaffen over de voorgenomen maatregelen van de overheid. Van der Horst was er ook om van de kant van de overheid informatie te geven en vragen te beantwoorden. Het was gisteren duidelijk voor de ministers dat de vakbonden hun leden hebben geïnstrueerd om niet akkoord te gaan met de maatregelen. Hij verwacht dan ook niet dat het in het overlegorgaan met de bonden, CGOA, tot een akkoord zal komen over de maatregelen.

“Desondanks geeft de wet mogelijkheden. De overheid is verantwoordelijk voor het algemeen belang. De bonden hebben via het CGOA hier ook een rol in gekregen. Mocht er geen akkoord worden bereikt in het CGOA dan zijn er andere mogelijkheden voor de overheid om alsnog een beslissing te nemen. Deze mogelijkheden zijn wel aan bepaalde voorwaarden verbonden. Onder andere moet advies van de Raad van Advies worden gevraagd.”

Met betrekking tot de bewering van de bonden dat conform het Sociaal Statuut, dat in 2010 is ondertekend in verband met het verkrijgen van de status van land binnen het Koninkrijk, er niet getornd mag worden aan de arbeidsvoorwaarden, zegt Van der Horst dat, indien de financiële situatie van de overheid is veranderd het Sociaal Statuut de mogelijkheid geeft om toch te vergaderen over maatregelen in het kader van deze veranderde financiële situatie.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top