As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Weer verschillen in personeelscijfers Financiële Nota en begrotingen Surinaamse ministeries

21/10/2013

Den – Haag – De cijfers die in de Financiële Nota 2014 zijn opgenomen verschillen ook dit jaar met de begrotingen van de zeventien ministeries. Een analyse de Ware Tijd van de cijfers in de nota 2014 en 2013 en die in de begrotingen van dezelfde jaren leert het volgende: In het dienstjaar 2014 in de nota 2014 is 2.972 meer overheidspersoneel opgenomen dan in de individuele begrotingen van alle ministeries.

Maar op de begrotingen van de ministeries staat een ander personeelsbestand dan wat er in de financiële nota is aangegeven. In de nota staat dat per juni 2013 het personeelsbestand 44.642 personen telt, terwijl de zeventien begrotingen bij elkaar geteld een perso- neelsaantal van 41.670 aantonen. Het grootste verschil ligt bij het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO). In de Financiële Nota 2014 is bij dit ministerie 2.554 meer personeel opgenomen dan in de begrotingen 2014 van RO is aangegeven. Ook in 2013 staan er verschillen van enkele honderden personeelsleden.

Oplossen

“Dit probleem hebben we heel vaak gehad. We gaan kijken wat de verschillen zijn en de assembleeleden zullen hun commentaar geven”, reageert parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings- Simons. Ze hoopt dat er een structurele oplossing voor dit terugkerend probleem komt. De parlementsvoorzitter benadrukt echter dat de financiële nota geen wettelijk stuk is maar een toelichting geeft op de ingediende begrotingen. Daarom hoeft de regering dit document ook niet in te trekken. Uit de debatten in het parlement moet blijken waar de juiste cijfers over het personeelsbestand vermeldt staan, in de Financiële Nota of de be- grotingen. “De verschillen zijn er en zal de verklaring daarvoor gevraagd worden”, zegt Simons. RO minister Stanley Betterson heeft onlangs zijn misnoegen geuit over het verschil in het personeelbestand van zijn ministerie tussen de Financiële Nota en de begroting.

Uit de analyse van de krant blijkt dat er wel overeenkomsten zijn in de cijfers van uitgaven en inkomsten. De uitgaven op de individuele zeventien ministeries tonen een bedrag van 6,9 miljard Surinaamse dollar aan en bij de inkomsten gaat het om een bedrag van 6,2 miljard. Beide cijfers komen overeen met de Financiële Nota 2014.-.

Bron: de Ware Tijd, Suriname

Share this page:
« Back
Back to Top