Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Weer minder mensen in Curacaose overheidsdienst

ZATERDAG, 22 DECEMBER 2012

WILLEMSTAD — Eind november waren er weer minder mensen in overheidsdienst. Dit blijkt uit cijfers die de regering via advertenties in de lokale dagbladen bekend heeft gemaakt. Waren er eind oktober 4.653 personen in overheidsdienst, eind oktober was dit aantal gedaald tot 4.611. Een daling van 42 personen.

De regering is conform de de geldende Eilandsverordening Publicatie Beleidsinformatie Curaçao verplicht om maandelijks verslag uit te brengen van de in- en uitstromen bij de overheid. In november werden er 19 personen in overheidsdienst genomen, terwijl 61 personen uitstroomden. Bij het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) werden de meeste mensen in dienst genomen. Het ging hierbij om vijf personen. Bij de uitstromingen staat het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) met 15 personen aan kop, gevolgd door het ministerie van Justitie met 11 personen die uit dienst traden. Dit laatste ministerie blijft het grootste van het land Curaçao met maar liefst 1.741 personen in dienst. Het eerstvolgende ministerie qua grootte is dat van BPD met 546 personen op de loonlijst.

Van de 19 personen die in overheidsdienst traden in november 2012, ging het in negen gevallen om arbeidscontractanten. Drie kregen een vast dienstverband, terwijl drie een arbeidscontract bij het kabinet kregen en de laatste drie fractiemedewerker werden. In één geval had het betrekking op een interne overplaatsing. Van de 61 personen die uit dienst zijn getreden, blijkt dat het in 20 gevallen gaat om personen die de pensioengerechtigde leeftijd hadden bereikt, 19 personen wier contract of dienstverband was afgelopen, 13 personen wier contract via Usona was afgelopen en ook vier personen bij wie op eigen verzoek het dienstverband werd beëindigd. Verder gaat het ook om een persoon die niet meer werkzaam is bij het kabinet, een geval van interne overplaatsing, en ten slotte drie stagiaires, wier stage afliep in de maand november.

Ter vergelijking moet worden gesteld dat er op 1 januari van dit jaar nog 4.914 personen in overheidsdienst waren. Per eind november was dit aantal teruggelopen naar 4.611. Een daling van maar liefst 303 personen. Dit omdat 343 personen in dienst werden genomen, terwijl er 646 uit dienst traden.

Share this page:
« Back
Back to Top