Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Waardevolle informatie ontvreemd bij Curaçaose Stichting Bureau Ziektekostenvoorziening (BZV)

DONDERDAG, 02 MEI 2013

WILLEMSTAD — Tijdens de feestdagen hebben onbekenden in het gebouw van Stichting Bureau Ziektekostenvoorziening (BZV) ingebroken. Volgens minister Ben Whiteman (PS) betreft het geen normale inbraak. Zo zouden de dieven naast airco’s ook computers met waardevolle informatie die van nut zijn in het financieel onderzoek bij de BZV hebben meegenomen.

In opdracht van Whiteman is het gebouw sinds 15 maart vergrendeld. Oud-bestuursleden zouden volgens de minister hun medewerking aan het financieel onderzoek niet van harte verlenen. Inmiddels zijn er nieuwe bestuursleden benoemd die moeten beslissen of er strafrechtelijke en civielrechtelijke stappen tegen het oud-bestuur worden genomen. Whiteman zal de acties tegen de oud-bestuursleden na deze verdachte ontvreemding intensiveren.

De oud-bestuursleden Ali Abdala (voorzitter) en Milton Yarzagaray (secretaris) zouden miljoenen guldens niet kunnen verantwoorden. Ook zou de afvloeiingsregeling voor het personeel te riant zijn geweest. Secretaris Yarzagaray heeft inmiddels zijn vertrekvergoeding ter waarde van 764.704,17 gulden teruggestort op de rekening van BZV.

‘Inbraak BZV geen simpele roof’

02 MEI 2013

AD 02.05.13cur2

Share this page:
« Back
Back to Top