Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Vrouwen en mannen officieel gelijk op de Arubaanse werkvloer

DONDERDAG, 21 FEBRUARI 2013

ORANJESTAD — Discriminatie op de werkvloer op basis van geslacht is officieel verboden. Hiermee tracht de overheid vooral een einde te maken aan het fenomeen dat een grote groep vrouwen voor dezelfde functies minder salaris krijgen dan mannen. Ook (seksuele) intimidatie of andere vormen van druk op de werkvloer zijn strafbaar.

Dat is een aantal van de vele wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek die de Staten gisteren goedkeurden. Alle aanwezige leden (15) stemden voor en dat betrof de volledige AVP-fractie (12), MEP (1), PDR (1) en onafhankelijk lid Mervin Ras.

Aanvankelijk zou deze wetgeving en ook andere relevante arbeidwetgeving (twee wetten die het parlement al in december aannam) al begin dit jaar van kracht worden. Maar dat wordt nu per 1 april, zo heeft Arbeid-minister Otmar Oduber (AVP) gisteren laten weten.

Een belangrijke reden voor de nieuwe wetgeving is de aanpak van het misbruik onder oproepkrachten. Volgens de minister vindt dit al jaren veelvuldig plaats (vooral in de horeca) waarbij werknemers jarenlang zonder arbeidsovereenkomst aan de slag zijn en fors minder rechten hebben dan werknemers met een overeenkomst. Dit mag niet zomaar en werkgevers die personeel minimaal 20 uur wekelijks en maandelijks structureel minimaal 80 uur laten werken, hebben per 1 april te maken met vaste krachten. Want dit staat gelijk aan het hebben van een arbeidsovereenkomst.

De AVP-fractie zag liever dat dit wetsartikel anders in elkaar stak, namelijk naar Nederlands voorbeeld. Dit in het kader van concordantie ofwel dat wetten in het Koninkrijk zoveel mogelijk afgestemd zijn. Maar ook omdat in Nederland in dit geval geen sprake is van gelijkstelling aan een arbeidsovereenkomst, maar een ‘rechtsvermoeden’. Dat betekent dat een werkgever nog altijd naar de rechter kan om aan te geven dat er toch sprake is van een andere arbeidsverhouding. AVP wilde hiertoe een amendement indienen, maar heeft dat uiteindelijk toch niet gedaan, omdat minister Oduber aangaf dat het probleem met de Nederlandse manier niet opgelost wordt.

Daarbij had de minister gisteren ook een omvangrijke Nota van Wijziging ingediend met nog laatste veranderingen op de wet. Hierin had Oduber opgenomen dat bij de gelijkstelling met een arbeidsovereenkomst bij oproepkrachten, er wel sprake moet zijn van een ‘gezagsverhouding’ ofwel van een echte werkgever – werknemerrelatie.

Voor de arbeidsmarkt is de gelijkstelling van mannen en vrouwen een grote verandering die gisteren na goedkeuring van de wetgeving werd bereikt. Het betekent dus ook dat bijvoorbeeld zwangere vrouwen niet ontslagen mogen worden. Ook zaken als het niet getrouwd mogen zijn in hetzelfde bedrijf, zijn geschrapt uit het wetboek. Daarnaast krijgen mannen een dag extra (totaal twee) vrij als ze vader worden.
Wat wel weer per 1 april mag, is beëindigden van de arbeidsrelatie als de werknemer de pensioenleeftijd heeft bereikt. Dat moet dan wel in de arbeidsovereenkomst staan. Een rechtszaak maakte een aantal jaren geleden een einde hieraan toen een werknemer zijn ontslag succesvol aanvocht. In het wetboek stond pensioen immers niet aangegeven als mogelijkheid om arbeidscontracten voor een bepaalde duur af te sluiten. Nu kan dat dus wel, maar de minister wijzigde zijn eerdere voornemen waardoor de verandering alleen voor nieuwe arbeidscontracten (dus die per 1 april worden afgesloten) gaat gelden.

Overname

Een andere wijziging is dat bij overname, fusie of splitsing van bedrijven, werknemers dezelfde rechten (verplichtingen) blijven houden. Dus in het geval van een overname, moet de nieuwe werkgever zich houden aan wat het personeel eerder is overeen gekomen met de oude werkgever. Bij faillissementen is de werkgever die het bedrijf overneemt, tot slot niet verplicht om het ‘oude’ personeel in dienst te houden. Dit was aanvankelijk wel de wens van de regering, maar die paste haar voornemen aan. De nieuwe werkgever moet bij een faillissement wel kunnen aantonen dat hij zoveel mogelijk heeft gedaan (inspanningsplicht) om de werknemers aan te houden.

Share this page:
« Back
Back to Top