Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Vroege kindontwikkeling bij speciaal bureau ondergebracht

28/05/2017

PARAMARIBO – Het beleidsgebied voor vroege ontwikkeling van kinderen is nu ondergebracht bij het ‘Bureau voor Vroegschoolse Educatie’. Dit is vrijdag feestelijk aangekondigd. Het Early Childhood Development (ECD)-beleid moet nu daadwerkelijk tot uiting komen en het bureau wordt het coördinatiepunt van alle activiteiten die hiermee te maken hebben.

De aandacht is in het algemeen gericht op kinderen tussen twee en negen jaar, maar specifiek op het eerste tot en met het vierde leerjaar van het primair onderwijs. Het bureau valt onder de hoofdafdeling Ontwikkelingsdiensten van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Yuro Dipotaroeno, onderdirecteur van de afdeling, benadrukt dat het bureau nog niet operationeel is.

Nu worden er voorbereidingen getroffen om de doelstellingen en de werkwijze nader uit te werken. Binnen een week zal bepaald worden wie belast zal zijn met welke functie. Het is de bedoeling om het bureau zo snel mogelijk operationeel te hebben, maar een exactere datum kan niet genoemd worden. De totstandkoming ervan is mede mogelijk gemaakt door geld van het Verenigde Naties Kinderfonds Unicef.

Sprekers onder wie Lilian Ferrier, voorzitter van de presidentiële commissie kinder- en adolescentenbeleid, hebben het belang van de investering in vroege kindontwikkeling onderstreept. Ze is dankbaar dat de president dit tot een beleidspunt heeft gemaakt, maar liet zich wel kritisch uit over het onderwijssysteem in zijn totaliteit. Ze opperde dat bij het investeren in leerkrachten ook erop gelet moet worden dat door die investering de leerkracht op een goede manier moet bijdragen aan de ontwikkeling van het kind.

De minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Robert Peneux zei aan journalisten dat het ministerie ervoor moet zorgen dat kinderen vlekkeloos de overgang maken van de peuter- naar de kleuterschool en daarna het vervolgonderwijs. De bijdrage van ouders en deskundigen onder wie kinderpsychologen en orthopedagogen is onmisbaar. Hij zei ook dat de manier van onderwijs geven gericht moet zijn op competenties.

Bron: de Ware Tijd, Suriname

Share this page:
« Back
Back to Top