Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Vragen rond wetsontwerp captives op Curacao

MAANDAG, 2 DECEMBER 2013

WILLEMSTAD — Tijdens de behandeling van het wetsontwerp omtrent ‘captives insurance companies’ in de Centrale Commissie van de Staten hebben vier partijen diverse vragen gesteld.

De partij Pais heeft dit jaar een initiatieflandsverordening ingediend waarbij de forfaitaire winstberekening van captives wordt aangepast. Captives zijn op Curaçao gevestigde verzekeringsmaatschappijen die risico’s verzekeren of herverzekeren ‘die met name voortvloeien uit de bedrijfs- of beroepsuitoefening buiten Curaçao van hun aandeelhouders of leden, van in een groep verbonden ondernemingen of van deelnemers in een samenwerkingsverband’. Pais wil met de aanpassing nieuw leven blazen in de internationale financiële sector door het klimaat aantrekkelijker te maken voor captives. De wetswijziging zou indien goedgekeurd met terugwerkende kracht per 1 januari 2013 worden ingevoerd.

Zowel de fracties van de MAN, de PAR en de PS hebben tijdens de vergadering van de Centrale Commissie, in oktober, laten weten positief tegenover de aanpassing van de landsverordening te staan, maar ze hadden wel nog wat vragen. Zo wil de MAN weten wat de wijziging gaat betekenen voor de economie en wil de fractie een gedegen financiële onderbouwing van de gevolgen voor de staatskas. Ook wil de MAN weten hoe gegarandeerd kan worden dat de offshore sector voor lange tijd behouden wordt, ‘daar de sector een van de belangrijkste pijlers is van de economie’. Tot slot wil de MAN dat de initiatiefnemers de internationale financiële sector schriftelijk benaderen met het verzoek dat deze de wijziging steunt.

De PS laat weten alle ontwerpen die het investeringsklimaat verbeteren, te steunen, zolang de gemeenschap ook bevoordeeld wordt. De partij wil ook weten wat de gevolgen zijn voor de begroting, en of het niet beter is de wijziging per 1 januari 2014 te laten ingaan. Ook is het de PS niet duidelijk of er een verschil zal zijn tussen de captives die hier reeds gevestigd zijn en de captives die de initiatiefnemers willen aantrekken. “Welke garantie is er dat deze wijziging ten voordele zal werken voor de reeds gevestigde captives?”

De PAR-fractie haalt aan dat er in augustus dit jaar door de Cifa (Curaçao International Financial Services Association) een brief naar de minister van Financiën is gestuurd met daarin een aantal punten van ontevredenheid over de financiële sector op Curaçao en ook over de beslissingen die de inspecteur van belastingen heeft genomen over captives. De partij wil uitleg over deze punten. “Een van die punten is dat er een zekere ruling komt en dat thans veranderingen geïntroduceerd worden. Hoe verhoudt deze brief zich tot het ontwerp?” De PAR stelt voor om de financiële sector in de Vaste Commissie Financiën te horen en te debatteren over de toekomst van de sector.

De MFK ten slotte wilde nog veel meer weten over het wetsontwerp. Zo wil de partij onder meer weten op welke punten Curaçao zich onderscheidt ten opzichte van andere jurisdicties om aantrekkelijk te zijn, of er in andere landen zoals de Kaaimaneilanden, Anguilla en Bermuda geen andere factoren een rol spelen dan het percentage winstbelasting, en hoe captives in deze landen overgehaald kunnen worden om naar Curaçao te komen. Ook wil de MFK weten wat de bijdrage is van captives aan de economie, hoeveel ze bijdragen aan de winstbelasting en hoeveel lokale en buitenlandse personen in dienst zijn bij captives. Ook MFK vraagt zich af of de initiatiefnemers de offshore sector heeft geraadpleegd over de wijziging en of de Staten correspondentie met de sector zouden kunnen ontvangen. De MFK betreurt dat Pais opkomt voor het belang van ‘maar amper zestien captives terwijl er voor de burger geen enkel voordeel uit te halen valt’. “Wat zijn de voordelen voor de gemeenschap?”

Pais-voorman Alex Rosaria heeft laten weten dat zijn fractie alle vragen zal beantwoorden tijdens de openbare behandeling in de Staten. Hij hoopt dat die vergadering nog dit jaar zal plaatsvinden.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top