Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Vooruitzicht herstel ambtenaarpensioen blijft ‘zorgelijk’ op Aruba

VRIJDAG, 21 DECEMBER 2012

ORANJESTAD — De netto dekkingsgraad van de pensioenregeling NPR 2011 (voornamelijk ambtenaren, werknemers van overheidsbedrijven) is per november 76,4 procent (vermogen 2,061 miljard florin). Dat is bijna 2 procent meer dan volgens de laatste cijfers in september en zo’n 6 procent meer bij aanvang van 2012. Dit is beter dan verwacht, toch voorziet Apfa (Algemeen Pensioen Fonds Aruba) dat de vooruitzichten voor de lange termijn ‘zorgelijker blijven’.

Dat komt vooral door de stijgende levensverwachting en dalende rendementen. De dekkingsgraad is wel beter dit jaar dan waar mee rekening is gehouden volgens het herstelplan. Apfa kwam dit plan met de overheid in juli overeen om het fonds te redden, waarbij de overheid over vijftien jaar een gat van meer dan 600 miljoen florin moet dekken. In 2025 moet de dekkingsgraad van de NPR2011 dan ook op 100 procent liggen. Die afspraken zijn al in juli gemaakt, maar daarna bleek er nog steeds een geschil te bestaan over de bevoegdheid van de regering om te tekenen voor het herstelplan. Volgens Apfa moet er met name voor de afspraken dat de overheid 3 procent extra premie gaat betalen voor het herstel en de betaling van het restant miljoenentekort, eerst nog goedkeuring van het parlement gevraagd worden. Het kabinet vindt van niet en baseert zich hierbij op een eerdere goedkeuring die het parlement nog onder de vorige regering had gegeven voor het oplossen van het tekort bij het pensioenfonds.

Apfa laat nu weten dat er nog steeds hierover met de overheid wordt overlegd om tot een oplossing te komen. Lukt dat niet, dan stapt het pensioenfonds naar de rechter.

Volgens de jongste cijfers zijn er 6204 deelnemers aan de NPR2011 regeling en steeg het aantal gepensioneerden van eind september tot eind november met 31 personen naar 3383. Apfa beheert ook nog de pensioenregeling NPR2005, met 273 deelnemers. Het vermogen van dit fonds is 4,9 miljoen florin en de dekkingsgraad is 112,7 procent. Eind september was de dekkingsgraad nog 114,9 procent.

Share this page:
« Back
Back to Top