Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Voorstel verhoging onderstandspensioenen naar SRD 600 in Suriname

08/05/2013

DEN-HAAG – Er ligt een voorstel klaar om de pensioenen van onderstandgenieters te verhogen van SRD 248 naar SRD 600 per maand. De procedure voor aanpassing van het bedrag is ook geformuleerd. Binnen twee weken wordt het voorstel door de Raad van Ministers besproken.

Deze informatie delen de minister van Binnenlandse Zaken (Biza), Soewarto Moestadja en de voorzitter van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), Roland Hooghart met de krant in afzonderlijke gesprekken. Bij de overheid staan ruim drieduizend onderstandgenieters geregistreerd. Vanwege beperkingen door de wet opgelegd, komen deze personen niet in aanmerking voor een overheidspensioen. Als het voorstel wordt goedgekeurd, dan moet de staat maandelijks ongeveer SRD 2 miljoen ophoesten voor deze groep.

Muziek

Hoewel het voorstel nog niet is goedgekeurd, klinkt het initiatief als muziek in de oren van de voorzitter van de Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden in Overheiddienst (BBGO), Armand Deekman. “Wij hadden een verhoging van 46 procent gevraagd. Maar de verhoging is meer dan 100 procent en die is prima”, beaamt Deekman. Het enthousiasme is duidelijk hoorbaar in zijn stem. Volgens de BBGO-voorzitter heeft zijn bond tijdens pensioenonderhandelingen met de overheid het probleem van de onderstandgelden ook aan de kaak gesteld. Hij zegt maandagavond nog gebeld te zijn door een onderstandgenieter die wilde weten of het bedrag is verhoogd.

Studie

Moestadja zegt dat er reeds in 2012 met een studie is gestart om het bedrag naar boven bij te stellen. Dit was nodig ter ondersteuning van het streven van de regering om sociale en financiële zekerheid, in dit geval van senioren, te garanderen.

“Maar ook de CLO heeft aandacht voor deze zaak gevraagd”, benadrukt de minister. Onderstandgenieters worden gezien als een soort “vergeten groep” die niet profiteert van salarisverhogingen bij de overheid.

Momenteel is de regering bezig de pensioenen van ambtenaren verder te actualiseren. Mede in dat kader heeft deze groep vorig jaar een correctie van tien procent ontvangen. Dit gebeurde nadat het besluit was genomen om alle landsdienaren een salarisverhoging van tien procent toe te kennen. De onderstandgenieters hebben deze verhoging niet ontvangen.

Fouten

Hooghart zegt verder dat de CLO de minister niet zomaar heeft geadviseerd om de bijdrage aan onderstandgenieters te verhogen. De overheid heeft, volgens hem, namelijk “wat fouten” gemaakt en personen in dienst genomen zonder hun positie goed te regelen.

In deze groep zitten onder meer personen met 35 dienstjaren. Zij krijgen geen volledig overheidspensioen, omdat zij nimmer in vaste dienst zijn aangenomen. Hooghart motiveert ook waarom de CLO in deze fase een voorstel doet van SRD 600 per maand. “Een schoonmaakster met 35 dienstjaren ontvangt op dit moment een pensioen van ruim SRD 700. We zeggen breng dat bedrag voorlopig naar SRD 600, zodat iedere onderstandsgenieter daar in de buurt komt.”.-.

Share this page:
« Back
Back to Top