Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Voorstel functies klinieken Curaçao

WOENSDAG 23 JANUARI 2013, WILLEMSTAD — Er ligt een ‘voorlopige besluitvorming’ op tafel van de voormalige minister van Gezondheid, Stanley Bodok, over de functieverdeling satellietklinieken en vervolgonderzoek.

AD NHN 23-1-13

Share this page:
« Back
Back to Top