Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Voormalig Inspecteur Volksgezondheid Huurman pleit voor gemeenschappelijke inspectie voormalige Antillen

15 NOVEMBER 2013

Willemstad – De voormalige Inspecteur voor de Gezondheidszorg, Jan Huurman, pleit voor de opzet van een gemeenschappelijke Inspectie voor de Gezondheidszorg in het Caribisch deel van het Koninkrijk, net als het Gemeenschappelijk Hof van Justitie voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden.

Huurman: ,,Dat zou ten minste moeten bestaan uit samenwerking en afstemming tussen de inspecties van de verschillende (ei)landen, maar daarnaast ook uit regelmatige uitwisseling ter voorkoming van de genoemde ‘capture’, dat is het gevaar gevangen te raken in de overwegingen en belangen van de instelling of zorgverlener, waarmee de objectiviteit en onafhankelijkheid in gevaar ko- men. Om verzekerd te zijn van telkens nieuwe en verse expertise zou er ook gezorgd moeten worden voor een stevige relatie met de Nederlandse Inspectie voor de Gezondheidszorg.” Dit heeft Huurman naar voren ge- bracht tijdens een lezing op Aruba tijden het jaarcongres van de Dutch Caribbean Accountants Association (DCAA) dat ging over ‘Governance in Health’.

Met uitzondering van de nog niet inwerking getreden Landsverordening beroepen in de gezondheidszorg is de regelgeving op het terrein van kwaliteitshandhaving en -verbetering op Curaçao van voldoende niveau, zo vindt Huurman. Echter, zo voegt hij er in zijn lezing aan toe: ,,De wetten en regels zijn loze instrumenten indien ze niet worden gehandhaafd. Dat vereist een onafhankelijke Inspectie Gezondheidszorg, met voldoende gezag en invloed.”

Huurman legt uit dat er een balans moet zijn tussen het alleen houden van toezicht en handhaving, waarbij de wet als leidraad genomen wordt, en er geen bemoeienis is met de inspanningen van de zorgverlener of zorginstantie om afwijkingen van de norm te repareren; en anderzijds het houden van toezicht en handhaving als middel en niet als doel, voor kwaliteitshandhaving en verbetering. Hierbij is het niet ongeoorloofd om instellingen en zorgverleners direct bij te staan in hun zoektocht naar verbeteringen.

Het gaat dus om een inspectie ‘op afstand’ of ‘dichtbij’. Omdat het op de Caribische eilanden ontbreekt aan externe adviserende expertise ligt het meer voor de hand dat de inspectie deze rol op zich neemt en dus meer een ‘inspectie van dichtbij’ wordt. ,,Er zijn juist heel korte lijnen en er is een gebrek aan inhoudelijke expertise”, aldus Huurman. Om toch de onafhankelijkheid en objectiviteit te garanderen pleit de ex- inspecteur uiteindelijk voor het ‘Gemeenschappelijk Hof van Justitie-model’.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top