Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Voorlopig rapport comissie ‘Pretu’ deze week klaar op Curacao

DINSDAG, 22 OKTOBER 2013 1

WILLEMSTAD — De commissie die een bestuurlijk administratief onderzoek verricht in verband met de dood van Luigi ‘Pretu’ Florentina in zijn cel in Barber, brengt deze week een voorlopig rapport uit. Dit bevestigt de voorzitter en lid van de commissie Suzy Camelia-Römer.

De commissie is nog bezig met het analyseren van het dossier dat zij heeft opgesteld. Hiervoor heeft men op eigen verzoek, een week uitstel gekregen van minister van Justitie Nelson Navarro. De leden hebben onlangs uiteindelijk besloten om een voorlopig rapport uit te brengen. Het rapport wordt deze week bij de minister ingediend. Camelia-Römer benadrukt dat dit niet het eindrapport betreft.

Aan de hand van de inhoud van het rapport zullen een of meerdere punten die niet helemaal helder zijn, verder onderzocht moeten worden. Als blijkt dat alles helder is, brengt de commissie later een eindrapport uit.

Ordemaatregel korpschef

Minister Navarro zei vanochtend tegen de media dat de op non-actiefstelling van korpschef Marlon Wernet van kracht blijft, zolang de resultaten van het bestuurlijk administratief onderzoek niet bekend zijn. Dit zei hij als antwoord op vragen van de bond NAPB over de naar zijn mening, onterechte op non-actiefstelling van de korpschef. “Voorzitter van de bond Ronaldo Abrahams weet heel goed wat mijn standpunt is. De bond kan mij veel brieven sturen met vragen over deze orde-maatregel – en misschien willen ze een schriftelijk antwoord – maar Abrahams weet dat de maatregel van kracht blijft, zolang het eindrapport van de commissie niet gereed is. Dat heb ik hem meerdere malen persoonlijk en via de media duidelijk gemaakt.”

Als uit het onderzoek blijkt dat de korpschef de correcte en de nodige maatregelen heeft genomen voor de opsluiting van Florentina en zijn beslissing niet in verband kan worden gebracht met zijn dood, mag Wernet weer gaan werken. Navarro voegde daaraan toe dat hij zich deze week over de bevindingen van het rapport zal buigen en later ook maatregelen zal nemen tegen de eventuele verantwoordelijken.

De commissie deed onderzoek naar de zorgomstandigheden en de daaraan gekoppelde ambtelijke verantwoordelijkheden in verband met de dood van Florentina. Het betreft een onderzoek gericht op de aard en de omvang van maatregelen die opgedragen, voorbereid en/of getroffen zijn. Tevens brengt de commissie een advies uit over de vraag of en in welke mate de dood van Florentina al dan niet verband houdt of kan houden met de wijze waarop is omgegaan met deze verantwoordelijkheden. Daarnaast kijkt de commissie naar mogelijke verbeterpunten in de Curaçaose wetten en zal haar aanbevelingen in verband hiermee in het eindrapport verwerken.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top