Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Voorlopig geen onafhankelijke Inspectie Volksgezondheid op Aruba

DONDERDAG, 25 APRIL 2013

ORANJESTAD — Een eigen onafhankelijke Inspectie Volksgezondheid voor Aruba laat nog op zich wachten. De ‘Wet van Kwaliteit in de Gezondheidszorg’, zou volgens het ministerie van Volksgezondheid deze maand goedgekeurd worden door het parlement, maar ligt ondertussen nog steeds op een stapel bij Directie Wetgeving en Juridische zaken.

Tot die tijd is er op Aruba geen onafhankelijke partij die de kwaliteit in de gezondheidszorg controleert. Volgens Chris Dammers (AVP), vicevoorzitter van de Staten, staat de wet ‘Kwaliteit in de Gezondheidszorg’ wel op het prioriteitenlijstje van de Staten, maar hij denkt niet dat het voorstel nog voor het zomerreces (juli-augustus) behandeld wordt. “Er zit spoed achter, maar hij moet nog worden behandeld door de Raad van Advies. Die geeft terugkoppeling aan het ministerie. Dan is het aan de beleidsmedewerkers hoeveel tijd zij nemen om iets met het advies te doen.”

BIG-wet

Dammers laat weten dat het wetsvoorstel ‘Beroepen in Gezondheidszorg’, ofwel de BIG-wet, meer kans heeft om op korte termijn door het parlement te worden behandeld. Deze wet bepaalt de kwaliteitsmaatstaven waaraan een medisch specialist moet voldoen. De uitvoering van de twee wetten hangen sterk met elkaar samen. “De BIG-wet staat voor kwaliteit. De Inspectie-wet controleert of de kwaliteit nageleefd wordt”, liet de minister van Volksgezondheid en Sport, Richard Visser (AVP) in een gesprek met Amigoe weten.

Eerder zei Visser dat beide wetten naar verwachting deze maand goedgekeurd zouden worden door het parlement. Dit zou betekenen dat er een onafhankelijke inspectie op Aruba plaatsneemt die de klachten vanuit burgers behandelt. Tot nu toe behandelen Directie Volksgezondheid of Uitvoeringsorgaan Algemene Ziektekostenverzekering Aruba (AZV) klachten. Omdat Directie Volksgezondheid tevens verantwoordelijk is voor de kwaliteit van gezondheidzorg op Aruba, heeft de inspectie twee petten op en is er geen onafhankelijkheid.”

Demotiverend

“Voor een onafhankelijke inspectie moeten burgers nu aankloppen in Nederland”, legt Visser uit. “Maar de inspectie in Nederland staat niet altijd te springen om zich met zaken hier te bemoeien.” Dit is de reden dat veel klachten of zaken bij Directie Volksgezondheid of AZV blijven hangen. Een demotiverende factor voor Arubaanse burgers. Na het indienen van een klacht bij Directie Volksgezondheid of AZV gaan zij een langdurige procedure in. De klacht wordt voorgelegd bij de tegenpartij, wat meestal een medisch specialist is. Deze krijgt de kans te reageren. Naar aanleiding van deze reactie wordt besloten wat de vervolgstappen zijn. In sommige gevallen wordt de Inspectie van Volksgezondheid in Nederland ingeschakeld. Zo niet dan beslist Directie Volksgezondheid of en welke vervolgstappen er genomen zullen worden.

Visser geeft aan dat hij het absoluut niet eens is met de huidige gang van zaken. “Ik doe mijn best, maar ik kan simpelweg niets beginnen zolang de wetten er nog niet doorheen zijn.” Visser legt verder uit dat het probleem lang geleden is ontstaan. “De verantwoordelijkheid voor inspectie is jaren geleden bij Directie Volksgezondheid gelegd, toen Aruba nog een klein landje was en de noodzaak van een onafhankelijke inspectie nog noodzakelijk was. Maar de tijden zijn veranderd. Inmiddels heeft Aruba meer dan 100.000 bewoners. Deze hebben recht op een onafhankelijke partij die ervoor staat dat kwaliteit van de zorg wordt nageleefd.”

Belang

Het belang van onafhankelijke inspectie bleek weer uit een recent onderzoek dat de Nederlandse Inspectie voor gezondheidszorg uitvoerde in het Horacio Oduber Hospitaal (HOH). Hier werd de kwaliteit van de operatiekamers onder de loep genomen nadat er een vrouw was overleden op de operatietafel. Haar familie vertrouwde de zaak niet en vermoedde dat de fout bij het ziekenhuis lag. Uit de uitslagen van een Nederlands onderzoeksteam bleek de klacht gegrond. De operatiekamers in het HOH bleken niet operatieklaar en procedures volgens internationale maatstaven werden niet gevolgd.

Share this page:
« Back
Back to Top