Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Voordracht nieuw lid Algemene Rekenkamer Curacao

MAANDAG, 20 JANUARI 2014 

WILLEMSTAD — De Staten van Curaçao zullen Cedric Josepa en Ralph James voordragen als kandidaten voor de openstaande vacatures bij de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC). Conform de Landsverordening Algemene Rekenkamer Curaçao dient de ARC een voordracht van drie kandidaten bij de Staten in. Het is dan aan de Staten om twee kandidaten aan de gouverneur voor te dragen.

De eerste kandidaat is voormalige directeur van directie Fiscale Zaken van het Land Curaçao, Josepa. De tweede kandidaat wiens naam bij de gouverneur zal worden ingediend is Ralph James, de voormalige directeur van het Departement Ontwikkelingssamenwerking. Het is nu aan de gouverneur om aan te geven of zij de voordracht en volgorde van de kandidaten van het parlement zal overnemen.

Op dit moment wordt de ARC voorgezeten door Bertus Vis. Het tweede lid is Luis Santine Junior. Conform de Landsverordening Algemene Rekenkamer Curaçao dient de ARC uit drie leden te bestaan. Dit is de reden waarom het proces is opgestart om een nieuw lid benoemd te krijgen.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top