Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Voor 28 mln. beslag op RdK/CUC

17 januari 2017

Willemstad – In totaal is door Aqualectra voor 17 miljoen gulden conservatoir (derden) beslag gelegd op gelden van Refineria di Kòrsou (RdK) en voor 11 miljoen op gelden van RdK-dochteronderneming Curaçao Utilities Company (CUC). Dit is gebeurd met toestemming van het Gerecht in Eerste Aanleg Curaçao.

Hierover werd eind december 2016 al bericht, onder andere door het Antilliaans Dagblad, maar de exacte bedragen waren toen nog niet (officieel) bekend. Ook waren de formele redenen voor het verzoek tot het leggen van beslag niet geheel duidelijk. Met het opgelaaide dispuut tussen beide overheids-nv’s – energieproducent en -leverancier Aqualectra enerzijds en de eigenaar van de raffinaderij (RdK) en de krachtcentrale op het Isla-terrein (CUC) anderzijds – is ook het beslag weer actueel.

Er blijkt een langdurig conflict aan vooraf te gaan dat, in elk geval voor wat betreft Aqualectra versus RdK, ook veel te maken heeft met de destijds ten tijde van het kabinet-Schotte gedwongen overdracht van de aandelen van Aqualectra in CUC (destijds BOO en tegenwoordig CRU) aan RdK. Los van de vergoeding daarvoor – die nooit plaatsvond en er mede de oorzaak van was dat Aqualectra in grote financiële problemen raakte – is er ook een periodieke betalingsverplichting die RdK niet is nagekomen.

Aqualectra wijst op de IHU Agreement (Integrated Utility Holding) van november 2000. Aqualectra, toen 49 procent aandeelhouder in CUC/(BOO/ CRU) moest jaarlijks 12 miljoen gulden betalen aan de Isla-raffinaderij; deels een vaste en deels een variabele component. Maar in januari 2011 werd (door Schotte) besloten dat de aandelen over moesten in handen van RdK.

Dit bevrijdde Aqualectra echter niet van de plicht om Isla te betalen. Eind september 2011 besloot de Raad van Commissarissen (RvC) van RdK dat RdK als de nieuwe eigenaar van CUC verantwoordelijk was voor de betaling van onder meer het geïndexeerde deel van de betalingsverplichting aan Isla.

Ook zou met terugwerkende kracht Aqualectra ruim 5,5 miljoen betaald worden. Verder werd bepaald, conform een rapport van Ernst & Young en een brief van de RvC van september 2011, dat voortaan een bedrag van bijna 700.000 gulden door RdK aan Aqualectra zou worden overgemaakt. Hier is echter geen gevolg aan gegeven.

Zo heeft Aqualectra tot op heden geen restitutie van de door haar aan Isla betaalde bedragen voor in totaal 16,5 miljoen van RdK mogen ontvangen. De facturen die sinds 2012 aan RdK worden gestuurd, bleven allen onbetaald. Sterker nog, de RdK-directie is van mening dat zij, zonder besluit van de RvC – ‘derhalve onbevoegd’, aldus Aqualectra – zich eenzijdig van haar betalingsverplichtingen kan ontdoen.

De situatie is nu zodanig dat bij Aqualectra ‘de vrees is ontstaan’ dat de vorderingen op RdK ‘illusoir zullen worden’ indien zij haar vorderingen niet zeker stelt door middel van het leggen van beslag. Ook doet RdK ‘aanstalten’ de aan haar in eigendom behorende gelden ‘zo spoedig mogelijk weg te maken’. Aqualectra is bang dat RdK zich zal onttrekken aan haar verplichtingen vooral nu blijkt dat RdK ook andere schuldeisers heeft.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top