Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Volgende week installatie nieuw parlement op Aruba

VRIJDAG, 25 OKTOBER 2013

ORANJESTAD — De namen van de verkiezingskandidaten die in het parlement gaan zitten, zijn bekend op basis van de ingediende geloofsbrieven.

Vooral van de winnende partij AVP duurde het even voordat meer duidelijkheid kwam over wie in het parlement gaat de komende vier jaar. Te verwachten was dat Mike Eman, Benny Sevinger, Mike de Meza, Otmar Oduber, Arthur Dowers en Michelle Hooyboer-Winklaar – leden van het vorige kabinet-Eman I – afstand deden van een zetel in het parlement voor een ministerspost. Nieuw zijn echter de kandidaten Paul Croes (Statenvoorzitter) en Juan David Yrausquin (vice-fractievoorzitter) die dus ook hebben aangeven niet meer in het parlement te willen terugkeren. Begin van deze week kwam hier al meer zicht op na het beraad op het Bestuurkantoor met formateur Eman waar zij van de partij waren. Toen werd ook duidelijk dat het nieuwe kabinet dit keer uit negen ministers gaat bestaan.

Toch zou Paul Croes begin oktober nog zijn geloofsbrief hebben ingediend. Vorige week trok hij die echter weer in. Deze week blijkt mogelijk de post van Onderwijs-minister voor hem in het verschiet te liggen. De naam van Yrausquin wordt genoemd in verband met de nieuwe minister van Financiën, waarbij De Meza van deze post zou doorschuiven naar Justitie.

De kandidaat-Statenleden van AVP, MEP en PDR.

In ieder geval hebben de volgende dertien AVP-kandidaten hun geloofsbrieven aan de Staten overlegd: van de bestaande fractie zijn dat Rene Herdé, Chris Dammers, Donny Rasmijn, Desirée Croes, Clarisca Velasquez, Lorna Varlack, Melvin Tromp, Marlon Sneek, Norman Roos en de nieuwelingen Mervin Wyatt-Ras, Marisol Lopez-Tromp, Jeffrey Kelly, Jennifer Arends-Reyes.

Van oppositiepartij MEP was al langer bekend wie de geloofsbrieven hebben overlegd (zie foto). PDR-leider Andin Bikker heeft dus ook weer zijn geloofsbrief ingediend.

29 oktober nieuw parlement

De geloofsbrieven worden dus getoetst om te kijken of er de kandidaat-Statenleden geen functie hebben die onverenigbaar is met het lidmaatschap van het parlement. Als Statenlid mag je bijvoorbeeld geen minister, rechter of ambtenaar zijn. Ook nauwe familierelaties zijn verboden. Als de toetsing van de geloofsbrieven is afgerond en de eed is afgelegd bij de gouverneur, kunnen de Statenleden officieel aan de slag.

Het nieuwe parlement treedt volgens de Staatsregeling vier jaar later aan nadat de vorige Staten zijn aangetreden. Dat is dit keer op 29 oktober, aankomende dinsdag dus.

Bron: Amigoe, Aruba

Share this page:
« Back
Back to Top