Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Verschil van inzicht Cft en Curaçao over belastingopbrengsten

WOENSDAG, 27 MAART 2013

WILLEMSTAD — Er is een verschil in inzicht tussen de regering van Curaçao en het College financieel toezicht (Cft) over de begroting over 2012. De grootste risico’s voor het begrotingsjaar 2012, waarvan de aangepaste tweede wijziging nog altijd niet is vastgesteld, ziet het Cft in de belasting- en niet-belastingopbrengsten.

“Curaçao gaat er nog altijd vanuit dat deze zo rond het begrote niveau zullen liggen, terwijl het Cft op basis van realisaties die tot dusver bekend zijn ervan uitgaat dat er een risico is van zo’n 35 miljoen gulden in de belastingen en een aanzienlijk risico in de andere inkomsten”, aldus het Cft in de achtste halfjaarrapportage, die deze week naar de Tweede Kamer is gegaan. Daar komt volgens het Cft nog bij dat zij met het bestuur van Curaçao van inzicht verschillen over de inzet van de BRK-middelen (Belastingregeling voor het Koninkrijk) over 2011 en 2012. “Curaçao gebruikt deze middelen (60 miljoen gulden) ter dekking, terwijl nog niet zeker is dat deze middelen ingezet mogen worden doordat er nog een Europese rechtszaak over loopt. Het Cft is van mening dat deze bate pas eventueel ingezet mag worden als duidelijk is dat de rechter een uitspraak heeft gedaan in het voordeel van Curaçao. De uitspraak van de Europese rechter wordt in het voorjaar van 2013 verwacht. Curaçao heeft naar aanleiding van deze discussie hiervoor een voorziening opgenomen in de tweede begrotingswijziging, wat mede de reden is dat nu ook Curaçao voorziet dat 2012 met een tekort wordt afgesloten.” Het Cft benadrukt dat ondanks het feit dat Curaçao in alle begrotingsstukken – met uitzondering van de aangepaste tweede begrotingswijzing – heeft opgenomen dat het jaar 2012 zonder tekort op de gewone dienst zal worden afgesloten, het Cft is blijven herhalen dat het – in navolging van 2010 en 2011– voorziet dat 2012 met een tekort zal eindigen. In de ontwerpbegroting 2013 is voor 2012 een geraamd tekort van ruim 84 miljoen gulden opgenomen.

 

CFT signaleert verkapte leningen in Curaçaose begroting

27 MAART 2013

AD27.03.13CUR1

 

Aanwijzing Rijksministerraad blijft nog van kracht voor Curaçao

27 MAART 2013

AD 27.03.13CUR2

Share this page:
« Back
Back to Top