Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Verplichte reserve Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten in november naar 16,75 procent

VRIJDAG, 03 JANUARI 2014

WILLEMSTAD — De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft in november haar monetaire beleid, gericht op het verkrappen van de ruimte op de lokale geldmarkt, voortgezet. Het percentage van de verplichte reserve, het voornaamste instrument, werd met 0,25 procentpunt verhoogd naar 16,75 procent. Dat vermeldt de CBCS bij de jongste verkorte balans.

Met het verhogen van de verplichte reserve heeft de CBCS als doel om de liquiditeit van de banken en daarmee de groei van de kredietverlening te beïnvloeden. Ondanks de verhoging van het percentage bleef het uitstaande bedrag aan verplichte reserves gelijk vanwege een afname van de basis waarover deze wordt berekend. Tijdens de tweewekelijkse veilingen van Certificates of Deposit (CD’s) richtte de CBCS zich alleen op de herfinanciering van vervallende CD’s. Echter, de inschrijvingen op de veilingen vielen tegen, waardoor het uitstaande bedrag aan CD’s met 5,0 miljoen gulden afnam.

Geldhoeveelheid

De basisgeldhoeveelheid steeg in november met 60,9 miljoen gulden als gevolg van een toename van de rekening-couranttegoeden van de commerciële banken (48,4 miljoen gulden) en een stijging van de waarde van de bankbiljetten en munten in omloop (12,5 miljoen gulden). De toename van de rekening-couranttegoeden van de commerciële banken werd grotendeels veroorzaakt door de netto verkoop van deviezen aan de CBCS en een overmaking door het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao (APC) van haar rekening bij de CBCS ten gunste van haar rekening bij een commerciële bank. Deze transactie verklaart tevens de toename in de post ‘deviezen’ (57,2 miljoen gulden) aan de activazijde en de daling van 7,7 miljoen gulden in de post ‘deposito’s van overige ingezetenen’ aan de passivazijde van de balans.

De toename van de rekening-couranttegoeden van de commerciële banken werd gedempt door de aankoop van effecten uit de portefeuille van de CBCS. Dit laatste verklaart de daling van 11,7 miljoen gulden in de post ‘effecten en verstrekte leningen’ aan de activazijde van de balans. Bovendien heeft de CBCS in november rekening-courant krediet verschaft aan een commerciële bank. Hierdoor steeg de post ‘vorderingen op banken’ met 10,0 miljoen gulden. Ten slotte is de post ‘goud’ aan de activazijde van de balans gedaald met 53,4 miljoen gulden als gevolg van de lagere marktwaarde op de balansdatum, vergeleken met eind oktober 2013. De daling van de post ‘kapitaal en reserves’ aan de passivazijde van de balans was gerelateerd aan de daling van de marktwaarde van goud.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top