Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Verhoging dividenduitkering moet Arubaans begrotingstekort terugdringen

ZATERDAG, 27 APRIL 2013

ORANJESTAD — De regering wil het begrotingstekort – vorig jaar ongeveer 8,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp) – dit jaar terugbrengen naar 6 procent. Hiervoor moeten staatsbedrijven een hoger dividend uitkeren, mogen de overheidslonen niet te veel stijgen en moeten ook andere overheidsuitgaven worden beperkt. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) beschouwt deze doelstellingen als ‘haalbaar’.

Dat blijkt uit het voorlopige rapport van het IMF over Aruba dat gistermiddag werd gepubliceerd. Een IMF delegatie was afgelopen week op ons eiland en bekeek hoe de Arubaanse economie er voor staat. Die heeft in de afgelopen jaren ‘twee grote schokken’ doorstaan; de wereldwijde financiële crisis en de sluiting van olieraffinaderij Valero. Het reële bbp is in 2009-2010 cumulatief met 15 procent gekrompen. Hierdoor is de fiscale ruimte van de regering ‘uitgehold’ en de staatsschuld sterk gestegen tot 67 procent van het bbp. Volgens het IMF is het toerisme, als belangrijkste economische peiler, snel hersteld, heeft de banksector de wereldwijde recessie goed doorstaan en is de werkeloosheid aanzienlijk gedaald. Hoewel het algemene economische herstel gestaag vordert, is de productie nog altijd 12 procent onder het niveau van voor de crisis. “Aruba heeft als uitdaging om de verloren fiscale ruimte terug te winnen, zonder het relatief zwakke herstel van de economie in gevaar te brengen.”

BTW

Het IMF adviseert om ‘fiscale buffers’ op te bouwen en de staatsschuld tot ‘verstandig niveau’ terug te brengen. De staatsschuld zou in 2018 minder dan 60 procent van het bbp moeten bedragen. Om dit te bereiken, stelt IMF, is het belangrijk om verdere pensioenhervormingen te implementeren en een limiet te stellen op Public Private Partnership (PPP) gerelateerde betalingsverplichtingen. Daarnaast moeten ook de overheidsinkomsten verhoogd worden. IMF zegt dat daar ruimte voor bestaat door de indirecte belastingen te verhogen. Dat kan door de huidige belasting te verhogen of door een nieuw btw-stelsel in te voeren. Omdat de invoering van btw in totaal wel anderhalf tot twee jaar kan duren, adviseert het IMF om ‘zo snel mogelijk te beginnen met voorbereidingen’.

Stevige banken

“De bancaire sector heeft de crisis goed doorstaan”, concludeert IMF. Voorlopige cijfers van 2012 laten zien dat het percentage van leningen die niet afbetaald worden, aanzienlijk is gedaald sinds 2010 en ongeveer op 7 procent zit. De solvabiliteit van banken stond eind 2012 op 19,6 procent. Dat is ver boven het afgesproken minimum en zelfs hoger dan voor de crisis. Indicatoren voor winstgevendheid liggen nog altijd op een lager niveau dan voor de crisis maar lijken in de afgelopen maanden wel verbeterd.

Hernieuwbare energie

Opvallend positief is het IMF over de plannen van de regering om de duurzame energiesector te ontwikkelen. Wel maant de organisatie tot voorzichtigheid in de financiering hiervan. “In afwezigheid van olieraffinaderij en de beperkte groeimogelijkheden voor het toerisme, heeft Aruba een nieuwe bron van groei nodig.” Duurzame energie is volgens het IMF ‘het juiste lange termijn plan’ voor economische diversificatie. IMF adviseert financiering van zulke projecten via investeringen door buitenlandse bedrijven.

De regering is ‘uitermate tevreden en trots’ op de voorlopige bevindingen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Premier Mike Eman (AVP) stelt grappend dat het lijkt alsof de IMF-missie, die afgelopen week op Aruba was om de economische situatie te beoordelen, heeft gekeken naar de verkiezingsslogan van AVP ‘Bon trabou, Ainda Falta’ ofwel ‘goed werk maar nog veel te doen’. Oppositiepartij MEP waarschuwt echter dat de situatie ‘alarmerend’ is en dat er ‘op korte termijn stevige maatregelen genomen moeten worden’.

“Gezien de crisis die Aruba heeft doorstaan, beschouwen wij het rapport als uitermate constructief voor het Land Aruba. Maar ook vol uitdagingen waar we aan verder moeten werken”, stelt premier Eman. Hij zegt dat de regering hieraan zal blijven werken in dezelfde filosofie die het tot nu toe hanteert: ‘een balans vinden tussen sociaal economisch herstel en fiscale verbetering’. “Het is dankzij effectief en krachtig regeringsbeleid dat het toerisme weer is gaan groeien, de werkeloosheid is gedaald en dat de bancaire sector sterk is gebleven.”

Alarmerend

De belangrijkste oppositiepartij MEP ziet de zaken heel anders. Parlementariër Ady Thijsen van deze partij zegt dat de financiële situatie waarin ons land verkeert ‘uitermate alarmerend’ is. “Zowel de nationale schuld als het begrotingstekort is meer dan het dubbele van wat toegestaan is volgens internationale maatstaven”, zegt hij. Het Statenlid waarschuwt dan ook dat er op korte termijn ingrijpende maatregelen nodig zijn om de financiële huishouding van ons land op orde te brengen. “We hebben vier jaar herstel verloren.” Thijsen zegt dat de ingrijpende maatregelen pas na de verkiezingen worden aangekondigd en dat premier Eman dit voor de bevolking achterhoudt. “Het is belangrijk dat stemmers de waarheid eisen.”

In het voorlopige rapport schrijf IMF dat het vooral belangrijk is dat de regering waakt voor extra druk op de uitgaven in dit verkiezingsjaar. Anders komt de doelstelling in gevaar, om in 2013 op een begrotingstekort van 6 procent uit te komen.

Relletje

Donderdag ontstond commotie toen bleek dat een geplande vergadering tussen de IMF delegatie en oppositiepartijen zonder opgave van reden werd afgezegd. MEP beschuldigde regeringspartij AVP van het willen achterhouden van informatie. Uiteindelijk werd de vergadering, na fel protest van MEP, alsnog gepland op vrijdagochtend. De vergadering was wel korter dan oorspronkelijk gepland, moppert MEP.

Share this page:
« Back
Back to Top