Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Vereniging van Medisch Specialisten Curaçao stelt onderzoek in naar spookbehandelingen

WOENSDAG, 13 FEBRUARI 2013

WILLEMSTAD — De Vereniging van Medisch Specialisten (VMSC) vindt dat zij ook in staat moet zijn om orde op zaken te stellen binnen haar eigen huis. Dat stelt VMSC-voorzitter Nena Abbad naar aanleiding van de aantijging van de Inspectie voor de Volksgezondheid over declaratiefraude van een niet nader genoemde medisch specialist op het eiland. De VMSC zal de komende week een onderzoek instellen naar de omvang van dit probleem binnen de gezondheidszorg.

Inspecteur Gezondheidszorg Jan Huurman stuitte onlangs op een zaak waarbij een medisch specialist geneeskundige handelingen heeft uitgevoerd die op het terrein van een ander specialisme liggen. “In dezelfde zaak blijkt dat de patiënt deze behandeling contant heeft moeten betalen, terwijl de specialist bij de zorgverzekeraar een niet-uitgevoerde behandeling heeft gedeclareerd”, aldus Huurman in een brief aan de VMSC.

Volgens de Inspectie komt dit type handelen vaker voor op Curaçao en is hij slechts op het topje van de ijsberg gestuit. Doordat deze handelwijze schadelijk is voor de gezondheidszorg op Curaçao en voor het aanzien van de medisch specialisten op het eiland, heeft de inspecteur ervoor gekozen om de VMSC hierop aan te spreken. Volgens Huurman zou de vereniging bij het opvangen van deze signalen corrigerend moeten optreden. “Intern zijn er geen mechanismen om corrigerend op te treden.”

Volgens VMSC-voorzitter Abbad heeft het onderwerp declaratiefraude nooit specifiek op de agenda van de vereniging gestaan en is dus niet binnen het bestuur besproken. “We hebben gisteren de brief ontvangen en zijn meteen aan de slag gegaan. Het is een serieuze aantijging waar we serieus op in zullen gaan. De verschillende partijen zullen ondervraagd worden over de omvang van dit probleem”, zegt Abbad. “Op dit moment hebben wij helemaal geen gegevens.”

OM

Omayra Leeflang, parlementariër van de PAR, heeft naar aanleiding van de brief schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Gezondheid Ben Whiteman (PS). Het bevreemdt de voormalige minister van Volksgezondheid dat er in dit geval geen formele aangifte is gedaan bij het medisch tuchtcollege en het Openbaar Ministerie (OM). Dat de Inspectie deze weg zal gaan bewandelen sluit Huurman voorlopig niet uit. “Ik kies nu voor deze weg (het aanspreken van de VMSC) omdat dit op korte termijn meer resultaat zal opleveren. De Inspectie heeft bijvoorbeeld zaken bij het medisch tuchtcollege gemeld die al een jaar liggen”, aldus Huurman.

Het staat volgens Huurman alle partijen vrij om een klacht in te dienen. De patiënt die de zaak aan het rollen heeft gebracht, de zorgverzekeraar of de Inspectie kunnen zelfstandig beslissen welke vervolgstappen er zullen worden genomen. Maar het belangrijkste vindt hij dat deze discussie intern, onder de medisch specialisten gevoerd moet worden. Hij wil een cultuur creëren waarbij de specialisten elkaar aanspreken en corrigeren. “Nu lijkt de teneur te zijn: we tillen allemaal de verzekeraar”, zegt Huurman. “Deze dooddoener is in de trant van: we rijden allemaal door rood, dus waarom zou de inspecteur hierop streng controleren?”

Ook Abbad vindt dat als er laakbare praktijken plaatsvinden binnen een vakgroep dat deze in staat zou moeten zijn om zichzelf te zuiveren. “Wij, de VMSC, moeten erop toezien dat dit ook gebeurt.”

Afdeling fraudeonderzoek

Volgens minister Whiteman is in het verleden een poging gedaan om een kleine infrastructuur op te zetten voor onderzoeken naar frauduleuze handelingen in de gezondheidszorg. “In de jaren negentig is daartoe een poging gedaan door een technische bijstander bij het OM in samenwerking met de toenmalige inspecteur geneesmiddelen. De opzet van een dergelijke afdeling is niet van de grond gekomen. Misschien moeten we het weer oppakken en kijken waar een dergelijke afdeling het beste ingebed kan worden. Fraude van declaraties bij de zorgverzekeraar en onprofessioneel medisch handelen bij de Inspectie.” Volgens Whiteman zouden de drie sectoren: OM, het ministerie van Gezondheid en de zorgverzekeraars de koppen bij elkaar moeten steken voor de beste oplossing.

In het verleden zijn gevallen van het declareren van spookbehandelingen bij het OM beland. “Zelf heb ik persoonlijk in het verleden fraudeonderzoeken gedaan bij tandheelkunde en medicamenten. Er zijn toen onder andere financiële maatregelen genomen. Ook zijn er rechtszaken geweest voor het terugvorderen van foutieve declaraties”, zegt Whiteman. Al zegt hij erbij dat er ook gevallen zijn geweest waarbij de foutieve declaraties niet met opzet zijn gedaan.

Share this page:
« Back
Back to Top