Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Vereniging Medische Specialisten Curaçao: ‘Latinisering zorg haalt kwaliteit omlaag’

DINSDAG, 12 FEBRUARI 2013

WILLEMSTAD — De latinisering van de zorgverleners op Curaçao leidt tot een verlaging van het deskundigenniveau van de medisch specialisten op Curaçao. Dat stelt de Vereniging Medisch Specialisten Curaçao (VMSC) in een persbericht.

De uitspraak ‘voor jou tien Latino’s’ is een regelmatig gehoorde uitdrukking die medisch specialisten te horen krijgen wanneer onder andere tarieven en honoraria ter sprake komen. Artsen uit de regio zijn namelijk bereid voor aanzienlijk lagere honoraria op Curaçao te komen werken. “Wellicht is deze uitspraak op zichzelf juist, maar de toelating van artsen uit de ons omringende Latijns-Amerikaanse landen kan eigenlijk alleen maar doorgang vinden indien de geldende kwaliteitsnormen worden verlaagd”, stelt de VMSC. Bij diverse recente gevallen is volgens de vereniging weer gebleken dat de genoten opleidingen de vergelijking met de Europees-Nederlandse opleiding niet kunnen doorstaan. “Daar komt bij dat de Latijns-Amerikaanse medisch specialisten, die een aanvullende opleiding hebben gehad in de VS of Europa, niet bereid zijn om naar Curaçao te komen. De ‘powers that be’ realiseren zich niet dat het doorzetten van de ‘latinisering’ van de zorgverleners onherroepelijk zal leiden tot een geleidelijke onstuitbare verlaging van het algemene deskundigheidsniveau van de medisch specialisten”, aldus de VMSC.

Tot op dit moment is de overgrote meerderheid van de medisch specialisten opgeleid in Europa, met name in Nederland. Het zorgniveau dat hier op Curaçao wordt geleverd is door de inzet van de specialisten en de andere professionals nagenoeg in alle opzichten vergelijkbaar met dat in Nederland, ondanks alle financiële beperkingen en de misleidende uiterlijkheden zoals een oud en versleten gebouw als centraal ziekenhuis.

Volgens de VMSC zal het deskundigheidsniveau in luttele jaren onherkenbaar en onherstelbaar worden aangetast als het land op financiële gronden niet meer in staat zal zijn om in de toekomst in Nederland opgeleide specialisten aan te trekken. “Kwaliteit kost geld, de gevolgen van vergrijzing en voortschrijdende ontwikkelingen in de gezondheidszorg ook. De beleidsmakers zullen verstandige keuzes moeten maken waarbij de bijna reflexmatige gedachtegang van ‘bezuinigen moet’ misschien niet altijd tot optimale resultaten zal leiden”, aldus de VMSC.

[addthis}

Share this page:
« Back
Back to Top