Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Vereniging Medisch Specialisten Curaçao vindt standpunt interim-premier Betrian over basisverzekering verwarrend

ZATERDAG, 01 DECEMBER 2012

WILLEMSTAD — De Vereniging Medisch Specialisten Curaçao (VMSC) heeft commentaar op hetgeen demissionair interim-premier Stanley Betrian in een brief aan de Rijksministerraad heeft geschreven over hervormingen in de gezondheidszorg. De stelling dat het wetgevingstraject snel kan worden afgerond is volgens de vereniging niet waar te maken. Ook de genoemde besparingsbedragen zijn volgens de VMSC slagen in de lucht.

De ontwerp-landsverordening basisverzekering ziektekosten is enige tijd geleden formeel door interim-minister van Gezondheid Stanley Bodok ingetrokken. Vele groeperingen in de maatschappij hebben zich kritisch over deze ontwerp-landsverordening uitgelaten, waaronder de Sociaal Economische Raad (SER), waarvan Betrian op dat moment nog voorzitter was. Volgens de VMSC is het landsontwerp onvoldragen en onevenwichtig, met te veel losse einden die in een groot aantal landsbesluiten houdende algemene maatregelen moeten worden vastgeknoopt.

Volgens de VMSC kan het wetgevingstraject niet snel worden afgerond, omdat er momenteel geen nieuwe versie van de ontwerp-landsverordening beschikbaar is. Nadat de regering een nieuw ontwerp aan de Staten heeft aangeboden, dient het reguliere adviestraject te worden afgelegd, waarvoor het tijdsverloop in grote lijnen vastligt en ook bekend is bij de regering. “Gelet op de ingrijpende en ook principiële veranderingen die in de landsverordening aan de orde komen, en de massale negatieve reactie uit alle lagen van de maatschappij bij de eerdere pogingen van de regering, zal de uitvoering van de landsverordening slechts dan succesvol kunnen zijn indien er voldoende maatschappelijk draagvlak voor wordt gevormd”, aldus de VMSC.

Volgens de vereniging schept Betrian verwarring met zijn brief aan de Rijksministerraad. Zo stelt hij dat er om de gewenste bezuinigingen te realiseren meer maatregelen moeten komen. In zijn uitleg over deze additionele maatregelen noemt hij: ‘versobering van het pakket, introductie van een eigen bijdrage en verdere hervormingen bij de zorgaanbieders’. Dit zijn net de onderwerpen die in de nog vast te stellen landsverordening basisverzekering ziektekosten aan de orde komen. “De hele notie dat de basisverzekering gegarandeerd tot besparingen in de kosten van de gezondheidszorg zou leiden, is sowieso aanzienlijk minder zeker dan de regering wil doen voorkomen”, zegt de VMSC. “Indien de regering er bewust voor kiest het beschikbare budget drastisch te verlagen, kan dat alleen maar bereikt worden door in te grijpen in de kwaliteit en het volume van de aan te bieden zorg.” De VMSC vraagt zich af of de regering inderdaad de gezondheidszorg zodanig wil inrichten, dat in de toekomst aan patiënten bepaalde levensreddende behandelingen uitsluitend op financiële gronden zullen worden onthouden, omdat ze niet in het basispakket zijn opgenomen.

Share this page:
« Back
Back to Top