Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Vereniging Bedrijfsleven Curacao zet vraagtekens bij 'gliding scale' basisverzekering ziektekosten

MAANDAG, 3 DECEMBER 2013

WILLEMSTAD — De Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) heeft twijfels bij de voorgenomen invoering van de ‘gliding scale’ bij de basisverzekering ziektekosten (bvz) om de lasten voor minima te verzachten. De gliding scale heeft betrekking op loontrekkenden, zelfstandigen en gepensioneerden met een jaarinkomen tussen de 12.000 en 18.000 gulden. Per 1 januari 2014 zou de regering dit invoeren.

VBC in haar jongste nieuwsbrief: “Door het introduceren van premie-inkomensgrenzen komt de regering zoals publiekelijk toegezegd, tegemoet aan de belofte om degenen die een jaarinkomen genieten tussen de 12.000 en 18.000 gulden een verminderde premie van de basisverzekering ziektekosten te laten betalen. De regering heeft gemeend naast de normale bvz-premies, voor voornoemde doelgroep aangepaste premiepercentages te moeten introduceren. In totaal behelst dit derhalve een invoering van dertig nieuwe premietarieven.”

De VBC meldt dat volgens de regering de introductie van de gliding scale tot een inkomstenderving van ongeveer 3,2 miljoen gulden zou leiden. Eerder deze maand werd bekend dat in 2014 2,5 miljoen gulden extra wordt uitgetrokken voor de ‘gliding scale’, aldus de nota van wijziging bij de conceptbegroting 2014.

Volgens de VBC was het hoofduitgangspunt van de bvz één uniform basispakket en één uniforme premie. “Dit wordt nu verlaten met alle gevolgen van dien. Hoe gaat de inkomensderving van 3,2 miljoen gulden worden gefinancierd? Wederom door het verhogen van premies van hen die meer dan 18.000 gulden per jaar verdienen? Voor de uitvoerders van deze regeling (werkgevers, belastingdienst, SVB) betekent dit een aanzienlijke administratieve en daarmee financiële verzwaring. Niet alleen moeten de administratieve pakketten worden aangepast, maar ook zullen de controlewerkzaamheden sterk uitgebreid moeten worden. Hoe meer premiepercentages hoe groter de kans op fraude en malversatie”, aldus de VBC.

Scheef

“De kans op het ontstaan van scheve situaties is groot. Zo zal een huishouden bestaande uit twee personen die bijvoorbeeld elk 12.000 gulden per jaar verdienen geen bvz-premie hoeven te betalen. Een huishouden van twee personen waar één persoon 24.000 gulden per jaar aan inkomen verdient is wel bvz-plichtig en wordt hierdoor geconfronteerd met een lager besteedbaar inkomen.” Ook vindt de VBC dat de grens van 12.000-18.000 gulden willekeurig is gekozen. “Zo zal een persoon die het minimumloon verdient bij een 45-urige werkweek de volle bvz-premie moeten betalen terwijl iemand met een 40-urige werkweek een premiereductie krijgt. Is hier sprake van gelijke behandeling?” De VBC vervolgt: “Het is vooralsnog onduidelijk hoeveel personen in aanmerking komen voor een lagere bvz-premie waardoor het allerminst zeker is dat de inkomensderving beperkt zal zijn tot 3,2 miljoen gulden.”

De VBC heeft kortom ernstige twijfels of het stelsel ‘effectief, efficiënt en überhaupt tegen verantwoordelijke kosten mogelijk en uitvoerbaar is’. “Zou het niet aan te bevelen zijn om het principiële uitgangspunt van één basispakket en één premie te handhaven? Eenieder betaalt zijn premie. Als er personen zijn die min- of onvermogend zijn, dan zouden dezen na bewijs hiervan gecompenseerd kunnen worden door middel van het verstrekken van een subsidie dan wel tegemoetkoming in de belastingsfeer. Op deze wijze wordt het bvz-stelsel zuiver gehouden en wordt voorkomen dat uitvoerders van de bvz met bijna onmogelijke administratieve en controletechnische verplichtingen worden geconfronteerd. Een simpel stelsel verdient bij verre de voorkeur boven een gecompliceerd en nauwelijks uitvoerbaar systeem.”

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top