Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Veertig procent Nederlandse immigranten keert terug uit Suriname

28/10/2013

Den – Haag – Van 2000 tot en met 2012 zijn ruim dertienduizend Nederlanders naar Suriname geïmmigreerd. Daarvan zijn er 5.200, oftewel 40 procent, weer naar Nederland teruggekeerd. Het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat deze cijfers op aanvraag aan de Ware Tijd verstrekt, zegt vooralsnog niet te weten wat de reden is voor de terugkeer van de vijfduizend personen naar Nederland.

Bevolkingspolitiek

“Wij gaan deze cijfers met de onze matchen en in ieder geval beleid erop loslaten. Want het gaat om de economie, de productiecapaciteit, huisvesting, assimilatie en nog vele andere aspecten”, reageert minister van Binnenlandse Zaken (Biza), Soewarto Moestadja.

Het beleid met betrekking tot de bevolkingspolitiek valt onder Biza. Moestadja zegt in afrondende fase te zijn met de voorbereiding van een nota over de bevolkingspolitiek. Al deze aspecten van immigratie en emigratie worden daarin meegenomen.

Moestadja hoopt volgende maand al de nota aan de Raad van Ministers aan te bieden en wil in dit stadium daarop inhoudelijk niet ingaan. Zelf pleit de Biza-minister voor een loket waar alle immigratiezaken geregeld worden.Het teruggaan van deze vijfduizend personen heeft volgens Moestadja sowieso gevolgen. Zeker voor de economie. Ervan uitgaande dat deze personen een bepaald bestedingspatroon in Suriname hadden. Ook hadden ze huisvesting.

De bewindsman geeft aan dat de Nederlandse cijfers vergeleken zullen worden met de Surinaamse bevolkingsadministratie. Pas na verdere analyse kunnen conclusies getrokken worden over de gevolgen voor Suriname.

Ondanks dat deze analyse niet is gepleegd, stelt Moestadja al beleid op het gebied van de bevolkingspolitiek in het vooruitzicht. Voor het dienstjaar 2014 heeft Biza een nieuwe beleidsmaatregel op zijn begroting meegenomen, te weten ‘Bevolkingsbeleid, Integratie en Migratie’. Deze beleidsmaatregel dient gezien te worden als een onderdeel van de uit te stippelen bevolkingspolitiek van de regering.

Het bevolkingsbeleid behelst overheidsmaatregelen die bedoeld zijn om de omvang, de groei, de samenstelling en/of de spreiding van de bevolking te beïnvloeden. De overheid wil met het bevolkingsbeleid inzicht en greep hebben op onder meer de internationale migratie, met name de emigratie en de immigratie.-.

Bron: de Ware Tijd, Suriname

Share this page:
« Back
Back to Top