Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Veel potentie tonijn en inktvis in uitgebreid zeegebied

09/03/2017

PARAMARIBO – Suriname kan de komende jaren putten uit een nieuwe potentiële natuurlijke hulpbron: de diepzeevissen inktvis en tonijn. Deze vissoorten zouden op grote schaal voorkomen in de diepzee voor de kust. Dat kwam naar voren bij de behandeling van de wet Maritieme Zones in De Nationale Assemblee. Deze wet werd met algemene 34 stemmen goedgekeurd. Als gevolg van deze wet mag Suriname zijn zeegrenslijn met 145 zeemijl verschuiven.

Dit was al door de Verenigde Naties goedgekeurd, maar de nieuwe grens moest nationaal nog bij wet worden vastgesteld. Voorzitter van de commissie van rapporteurs, Melvin Bouva, somde verschillende voordelen op die Suriname kan hebben van de uitbreiding van zijn zeegebied. Hij noemde het visserijpotentieel met als blikvanger inktvis die internationaal zeer gewild is.

Verder zouden in dit gebied grote voorraden winbare aardolie kunnen liggen, opperde hij, terwijl ook andere natuurlijke hulpbronnen en mineralen die de zee biedt, geëxploiteerd zouden kunnen worden. Minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) voerde aan dat naast inktvis ook de internationaal veelgevraagde tonijn in het diepzeegebied voorkomt. Ook hiermee zou Suriname veel inkomsten kunnen hebben indien het visvergunningenbeleid goed wordt aangepakt.

Het beleid is er momenteel op gericht dat Surinamers en Surinaamse bedrijven als eerste in aanmerking komen voor een visvergunning, zei Algoe. Hij benadrukte dat LVV volledig is voorbereid om de visserijpotentie van het uitgebreide maritieme gebied te benutten. Het beleid zal te zijner tijd hierop worden afgestemd. Vooruitlopend daarop zijn er nu al voorzieningen die moeten garanderen dat Suriname het maximale haalt uit visvergunningen die worden verstrekt.

Bron: de Ware Tijd, Suriname

Share this page:
« Back
Back to Top