Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Veel kritiek op Centraal Bureau voor Burgerzaken in Surinaams parlement

16/01/2013

Binnenland vier decennia verstoken van dienstverlening

PARAMARIBO – Verkeerd geschreven namen, helemaal geen of vervallen identiteitskaarten, ondragelijk hoge reiskosten om allerhande uitreksels en aktes in de stad aan te vragen. Slechts enkele van de vele problemen waarmee bewoners van het binnenland worden geconfronteerd in de dienstverlening van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB). Deze klachten dateren van 40 jaar terug. Parlementariërs van zowel de coalitie als oppositie zijn het beu om deze problematiek steeds aan te horen. Dit was de rode lijn, gisteren in De nationale Assemblee bij de behandeling van de ontwerpwet houdende bijzondere regels ter aanvulling van de registers van de Burgerlijke Stand 2012.

Zonder het CBB permanent op strategische locaties in het binnenland te vestigen, dweilt de regering met de kraan open, luidt de bijna eenduidige conclusie van enkele leden van de commissie van Rapporteurs voor bedoelde wet, met name Anton Paal (MC/Palu), Ganeshkumar Kandhai (NF/VHP), Hugo Jabini (MC/NDP) en Ronny Asabina (BEP). De enorme achterstand in registratie van binnenlandbewoners gaat volgens enkelen niet met de zoveelste oppervlakkige wet worden weggewerkt.

Nieuwe aspecten

Volksvertegenwoordigers in beide kampen vinden dat de conceptwet hetzelfde oude verhaal is met slechts twee nieuwe aspecten: verlenging van de tijd om de achterstand weg te werken met tien jaren en meer gebieden in het binnenland meenemen in de actie van het CBB. De eerste wet om het CBB-probleem in het achterland op te lossen is in 1987 na de Binnenlandse oorlog geslagen.

De belangrijkste strategie was om te werken met mobiele units. Het lukt nog steeds niet dit project uit te voeren. Onder meer de tijd die voor de uitvoering moest worden uitgetrokken, moest steeds worden verlengd in 1995, 2006 en blijkt, nu weer.

DNA is van mening dat er nu gekapt moet worden met de “stiefmoederlijke en discriminatoire behandeling” waarmee de binnenlandbevolking wordt behandeld. “Er moet uniformiteit zijn in de dienstverlening”, benadrukt Arthur Tjin A Tsoi. De Binnenlandse oorlog, factor menselijke fouten en onwetendheid zouden volgens het DNA-lid de veroorzaker zijn van het probleem. In zijn jaarplan 2013 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) wel plannen opgenomen om CBB-kantoren op diverse plekken in het binnenland te bouwen. Totdat deze zijn afgerond wordt de dienstverlening met mobiele units voorgezet. “Wij hebben inderdaad een gigantisch probleem hiermee en soms weet je niet eens waar je moet beginnen. Wij hopen op dit stuk de problemen adequaat op te kunnen lossen”, aldus Biza-minister Soewarto Moestadja. De bewindsman gaat morgen in op de vragen en kritiek van het parlement over het nieuwe wetsontwerp.-.

Share this page:
« Back
Back to Top