Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Vereniging Bedrijfsleven Curaçao erg kritisch over aanpak Algemene Ouderdoms Voorziening

21 FEBRUARI 2013

WILLEMSTAD — De Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) stelt in een gisteren verzonden brief aan de Staten van Curaçao dat de regering voorbij gaat aan punten die zijn afgesproken tijdens de nationale dialoog.

AD 21-2-2013 VBC AOV

Zorgen in Staten over Pensioenaanpassing

21 FEBRUARI 2013

WILLEMSTAD — “De overheid heeft de plicht om ervoor te zorgen dat gepensioneerden nu en in de toekomst voldoende te besteden hebben. ”

Ad 21-2-2013 Pensioen

 

Kolaborativo niet in AOV

21 FEBRUARI 2013

WILLEMSTAD — De voorstellen van de kolaborativo en de nationale dialoog die vooraf gingen aan het vastleggen van de Ontwerp Landsverordening Algemene Ouderdoms Voorziening (AOV) en de Landsverordening Algemene Weduwe-  en Wezenverzekering(AWW), zijn net als bij de Landsverordening Basisverzekering Ziektekosten (bvz) het geval geweest, niet overgenomen.

AD 21-2-2013 AOV + kolaborativo

Toelichting Lv-AOV niet toereikend

WOENSDAG 20 FEBRUARI 2013, WILLEMSTAD — Hoewel de Raad van Advies (RvA) de noodzaak onderkent om het ouderdomsverzekeringsstelsel , opgenomen in de landsverordening (Lv-AOV), te wijzigen is de Raad van oordeel dat de Memorie van toelichting (MvT) weinig zicht geeft op de noodzaak van drastische maatregelen en de afwegingen die gelei hebben tot die maatregelen en daarom op veel punten tekort schiet.

AD 20-2-2013 AOV

Share this page:
« Back
Back to Top