Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Vastgoedbelasting drijft ook huurprijzen omhoog op Bonaire

DONDERDAG, 17 JANUARI 2013

KRALENDIJK — De huurprijzen van woningen en appartementen gaan drastisch omhoog als gevolg van de invoering van de vastgoedbelasting. Daar is belastingexpert, Jan van der List, heilig van overtuigd. Hij heeft deze zaak grondig geanalyseerd en een berekening gemaakt en zegt de mensen te willen waarschuwen en de overheid wakker schudden.

Volgens Van der List, die vroeger bij de Inspectie der Belastingen heeft gewerkt, is bij de invoering van deze belasting alleen gesproken over de gevolgen ervan voor de eigenaren van woningen. Maar de vastgoedbelasting heeft wel degelijk ook gevolgen voor de huurders, heeft hij ontdekt.

Van der List: “Stel iemand huurt een woning voor 200 dollar per maand en de waarde van de woning is 75.000 dollar op 1-1-2011. De eigenaar van de woning (particulier of bedrijf of stichting) betaalde voor 2011 grondbelasting gebaseerd op de hoogte van de huur. Ik zal de berekening besparen maar in bovengenoemd geval bedroeg de grondbelasting dan 207 dollar per jaar. Dit werd dan waarschijnlijk in de huurprijs doorberekend. Volgens de nieuwe vastgoedwetgeving betaalt de eigenaar van de verhuurde woning, met ingang van 1-1-2011, nu 690 dollar. Het verschil is 483 dollar. Indien de verhuurder dit aan de huurder doorberekent, zal dat resulteren in een huurverhoging van 40 dollar per maand. Dat is een stijging van 20 procent.” Van der List zegt het rekenvoorbeeld te hebben laten doorberekenen door de belastingdienst, die bevestigd heeft dat de berekening correct is.

Terugwerkende kracht

Daar komt nog bij, aldus Van der List, dat de belastingdienst een korting van 20 procent heeft toegepast over de jaren 2011 en 2012. Die korting is er niet meer met ingang van 1 januari 2013. Dat betekent dat de huur in het voorbeeld, per genoemde datum met 55 dollar zal stijgen naar 255 dollar. Dat betekent een stijging van 27,5 procent, rekent de belastingdeskundige voor.

Hij waarschuwt dat de rechter nog niet zolang geleden heeft goedgekeurd, dat WEB de tarieven met terugwerkende kracht mocht verhogen. Dat betekent, aldus Van der List, dat de verhuurder de huur met terugwerkende kracht mag verhogen.

Om bij het voorbeeld te blijven, heeft de huurder in dat geval nu al bijna 1.000 dollar achterstallige huur over de jaren 2011 en 2012, terwijl de huur per 1 januari 2013, 255 dollar per maand gaat bedragen.

Ondoordacht

Dit is volgens belastingdeskundige Van der List het zoveelste bewijs, dat de nieuwe belastingwetgeving ondoordacht en uitsluitend in het Nederlands belang is ontworpen. Van der List: “Combineer dit met gestuntel van de lokale politiek bij het drastisch verhogen van grondbelasting, erfpacht, WEB-tarieven en het niet doorzien hebben van de gevolgen van het nog steeds betalen van de invoerrechten van Curaçao en het betalen van AOW-premie door gepensioneerden, zie daar het ideale scenario voor een koopkrachtachteruitgang van tientallen procenten.”

Twee jaar na invoering van de nieuwe wetten is het inmiddels duidelijk dat de situatie voor de gewone burger zich op een dramatische wijze aan het ontwikkelen is, aldus Van der List. Het is volgens hem de vraag, wanneer de gewone burger de barricade op zal gaan om verbetering van de financiële situatie af te dwingen.

Share this page:
« Back
Back to Top