Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Vanaf januari 2014 pensioen voor alle werkers in Suriname

29/11/13

PARAMARIBO – Alle werkende surinamers kunnen vanaf januari 2014 in aanmerking komen voor pensioen. “De overheid staat voor grote uitdagingen die nooit eerder zijn uitgeprobeerd . De informele sector zal de bijdrage moeten leveren en zal in beeld moeten worden gebracht.” Dit zei vice-president Robert Ameerali donderdag bij de opening van de Jaarbeurs 2013 van de Kamer van Koophandel en Fabrieken.

De vp deed een dringend beroep op het bedrijfsleven om medewerking te verlenen bij het verschaffen van arbeid aan werkzoekenden. “We moeten werken aan de omgeving zodat u de overheid niet als concurrent ziet. Dat mensen heel graag bij u zullen willen werken omdat de voorzieningen die u als bedrijfsleven gaat geven, vanwege de wetgeving evengoed als bij de overheid, zoniet beter zijn.”

De vp benadrukte het belang van het minimumloon voor dit programma en zegt dat het gekoppeld is aan pensioenuitkering. Hij zegt dat werkers tenminste op basis van het minimumloon een premieheffing zullen moeten afstaan. Dat is belangrijk voor het welslagen van het pensioenstelsel, stelt Ameerali.

Bron: de Ware Tijd, Suriname

 

Gepensioneerden blijven welvaartvast pensioen opeisen
29/11/13

Paramaribo – Gepensioneerde landsdienaren kunnen het nog steeds niet verkroppen dat hun pensioen niet meer welvaartvast is. Dit is teniet gedaan door het staatsbesluit dat op 17 december vorig jaar is geslagen. Zij kunnen hierdoor niet in aanmerking komen voor de tien procent verhoging, die ambtenaren sinds vorig jaar december ontvangen. “We willen hierover praten met de minister van Binnenlandse Zaken, maar we worden niet uitgenodigd”, jammert bondsvoorzitter Armand Deekman.

Hij wijst erop dat wanneer ambtenaren een verhoging krijgen, het pensioen ook met hetzelfde percentage verhoogd moet worden.

Misnoegen

De leden hebben gisteren tijdens een druk bezochte meeting hun misnoegen geuit over de intrekking van het welvaartvast pensioen. Behalve dat hun pensioen met tien procent verhoogd moet worden, moet deze verhoging met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012 uitbetaald worden. Dit is het geval geweest bij de ambtenaren. Uiterlijk 31 december van dit jaar willen ze duidelijkheid van de overheid.

Volgens Deekman had de overheid de bond erop gewezen dat er in het sociaal zekerheidsstelsel regels zijn opgenomen voor het waarborgen van pensioenen. Echter, het stelsel is nog niet van de grond gekomen en het welvaartvaste pensioen moest volgens hem nog niet aan de kant worden gezet. “Want volgens de consultant KPMG moet de overheid de pensioenen welvaartvast maken”, zegt de bondsvoorzitter.

Gepensioneerde landsdienaren kregen in november van het vorig jaar tijdens een bondsvergadering te horen dat hun pensioen welvaartvast is gemaakt. Dit heeft geleid tot pensioenverhoging. Ambtenaren die vóór 1 januari 2008 met pensioen zijn gegaan, kregen een verhoging van 46 procent, terwijl landsdienaren die na 1 januari 2008 de gepensioneerde leeftijd hebben bereikt er met 22 procent op vooruit zijn gegaan. Echter, de teleurstelling kwam een maand later, toen blijkens het staatsbesluit van 17 december hun pensioenen niet langer waardevast was en zij dus niet automatisch meegaan met loonsverhogingen van ambtenaren.-.

Bron: de Ware Tijd, Suriname

Share this page:
« Back
Back to Top