Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Valies ziet leerkrachten als troef in IMF-deal

06/03/2017

PARAMARIBO – Vakbondsleider Wilgo Valies brengt het besluit, dat maakt dat leerkrachten geen landsdienaar meer zijn, in verband met het advies van het IMF om het ambtenarenapparaat af te slanken. “We moeten met alles rekening houden. Er zijn deals gesloten met het IMF en de regering dient zich aan die deals te houden. Ik denk dat dit zeker een optie is voor de regering om mee te nemen en daar moeten wij als samenleving niet aan voorbijgaan”, zei Valies zaterdag tijdens een korte persontmoeting.

Die werd gehouden na de algemene ledenvergadering van de Bond van Leraren en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname, waar er een standpunt is ingenomen over het besluit van de regering, om hen uit het Fiso-systeem te lichten. Dit is bekrachtigd in een resolutie en geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari dit jaar. In de resolutie is ook geregeld dat leerkrachten van het Openbaar Onderwijs niet meer rechtstreeks onder de overheid zullen vallen, maar onder vier aparte rechtspersonen. Die worden hun nieuwe werkgevers.

Valies zegt dat de regering tijdens gesprekken wel heeft laten doorschemeren dat dit eraan zat te komen, maar de bonden zijn nimmer uitgenodigd om zich formeel hierover uit te spreken. Hij noemt het daarom een “dictatoriaal, eenzijdig en ondemocratisch” besluit. De besturen van de onderwijsbonden hebben zaterdag mandaat gehad van de leerkrachten om hun ontevredenheid over enkele punten in de resolutie kenbaar te maken aan de regering.

Afhankelijk van hoe de tegenpartij zich opstelt, nemen de leerkrachten een besluit of ze naar de rechter zullen stappen of actie zullen voeren. Valies heeft benadrukt dat de opgeschorte staking die drie weken heeft geduurd, vooralsnog niet wordt opgeheven. Volgens de resolutie zal de Personeelswet niet meer van toepassing zijn op de leerkrachten in het Openbaar Onderwijs, omdat de vier rechtspersonen parastatale bedrijven zijn. Valies meent dat de leerkrachten hiermee rechtszekerheid verliezen en dat de overheid komt aan verworven rechten.

De onderwijsfederatie Fols is wel akkoord gegaan met het loskoppelen van leerkrachten uit Fiso. Fols-president Marcelino Nerkust zegt dat de raadsadviseurs de onderwijsbonden gedurende het hele traject van overleg ervan hebben overtuigd dat het loskoppelen van de leerkrachten de enige voorwaarde is om het looncomponent als onderdeel van het herwaarderingsprogramma te effectueren.

Bron: de Ware Tijd, Suriname

Share this page:
« Back
Back to Top