Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Vakbond: Rijksdienst Caribisch Nederland hakt met de botte bijl in op lokale ambtenaren

VRIJDAG, 22 MAART 2013

KRALENDIJK — De vakbond voor overheidspersoneel, Abvo, beschuldigt de Nederlandse overheid ervan, via de Rijksdienst Caribisch Nederland, de lokale ambtenaren te misbruiken. Doelbewust en structureel worden deze ambtenaren uitgeschakeld, zeker zij die opkomen voor hun rechten.

Er wordt met de botte bijl op ze ingehakt, aldus een persbericht van de vakbond, dat ondertekend is door Hubert Martis, secretaris voor ambtenarenzaken. Er komt steeds meer informatie binnen bij de vakbond over deze handelswijze van Nederland, c.q. RCN, schrijft Martis.

Bij de overgang op 10-10-‘10 is aan de ex-Landsambtenaren van alles beloofd. Zij zouden er meer op vooruitgaan. Zij zouden gelijk worden behandeld en hun rechten zouden worden gerespecteerd. Wie niet tevreden is met de nieuwe situatie, kon bezwaar maken, zonder bang te hoeven zijn voor represaille.

Nu blijkt dat deze ambtenaren gericht en structureel worden uitgeschakeld. Vooral de kritische ambtenaren ontkomen niet aan de botte bijl van RCN. Als zij geen ontslag krijgen, worden zij bedreigd of in een positie geplaatst, waarin ze niet meer meetellen in het ambtelijke apparaat en is hun carrière naar de knoppen.

Martis beschuldigt RCN ervan Europese Nederlanders te benoemen op functies, die ingewerkt moeten worden door lokale ambtenaren of die oorspronkelijk niet bestonden. Hiermee wordt de indruk gewekt dat vrienden en kennissen worden voorgetrokken. In bepaalde gevallen beschikken die personen niet eens over de juiste opleiding. Nederland probeert te snijden in alle gunstige arbeidsvoorwaarden van voor 10-10-‘10, maar is ook niet bereid om de secundaire arbeidsvoorwaarden van de ambtenaren op de eilanden te verbeteren.

Abvo is reeds bezig met een aantal specifieke gevallen. De RCN kan onder geen enkel beding vrij uitgaan, aldus Martis.

Share this page:
« Back
Back to Top