Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Urgentieplan Nationale Dialoog naar ministers op Curacao

MAANDAG, 17 DECEMBER 2012

WILLEMSTAD — Het voorstel met urgente, korte termijn en tijdelijke maatregelen voor de komende twaalf maanden is vrijdagmorgen bij de Raad van Ministers ingediend. Het voorstel dat tijdens het platform voor Nationale Dialoog tot stand is gekomen zal deze week besproken worden met de regering. Het is een alternatief voor de besparingsvoorstellen die de regering vorige maand heeft ingediend.

De deelnemers van het dialoogplatform Kolaborativo hebben een mediastilte afgekondigd. Binnenkort zal er meer uitleg gegeven worden over het voorstel. De sociale partners willen het belang onderstrepen van een voortgezette nationale dialoog om te komen tot houdbare oplossingen voor de betalingsbalans op de lange termijn. Zo’n 100 stakeholders en 40 experts uit diverse sectoren hebben na twee plenaire vergaderingen en vele bijeenkomsten op tripartiete wijze met elkaar samengewerkt. Volgens de partijen zijn er geen simpele oplossingen. De maatregelen zullen iedereen in de maatschappij treffen.

Vanwege de erg korte deadlines en beperkte toegang tot de benodigde gegevens, zijn de deelnemers zich ervan bewust dat dit slechts de eerste stap is op weg naar een meer integrale oplossing. Een proces van continue dialoog in de gemeenschap zal volgens hen leiden tot oplossingen op korte, middellange en lange termijn. Deze oplossingen moeten op consensus zijn gebaseerd om vooruitgang te boeken en om succesvol te kunnen zijn.

Share this page:
« Back
Back to Top