Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

UNDP: ‘Surinaamse politie effectief maar nog onbeschoft’

31/01/2013

PARAMARIBO – Suriname zit nog steeds in de top van het Caribische Gebied als het gaat om het veiligheidsgevoel in het land, zegt de recentste studie van de Verenigde Naties over de ontwikkeling van de mens in de regio (UNDP). Er worden bijvoorbeeld beduidend minder moorden gepleegd in vergelijking met landen als Trinidad en Jamaica.

Echter betekent dat niet dat alles op orde is. “Ik denk dat grote stappen voorwaarts zijn gemaakt in de daadwerkelijke prestatie van de politie en de perceptie van ons vermogen om de criminaliteit aan te pakken. Er moet wel nog een lange weg worden afgelegd door agenten op het gebied van, beleefdheid, de wijze waarop mensen worden aangesproken en onpartijdigheid”, luidt de zelfkritiek van politie korpschef Humphrey Tjin Liep Shie.

Incident

Hij wijst op minder prettige ervaringen onder het volk over het optreden van de politie, dat vaak “onbeschoft en soms zelfs onverschillig” overkomt. Twee jaren terug werd het korps wakker geschud over deze problemen door een soortgelijk rapport van de VN. In twee jaar tijd is er volgens de korpschef weinig veranderd. “De politieman moet het als zijn taak beschouwen om het imago te helpen veranderen”, voegt hij eraan toe.

De manager laat zijn teleurstelling blijken over het feit dat het recentelijk weer misging met een prominente burger die onheus is bejegend door een wetsdienaar: “De zaak is intern behandeld en een tuchtstraf is de agent opgelegd. Wij hebben de politieman duidelijk gemaakt dat wetsdienaren zich niet zo mogen opstellen tegenover welke burger dan ook.”

Machtsmisbruik

Criminoloog Luciën Naarden zegt dat het probleem te maken heeft met de eigenschap van de mens. “Als je op een gegeven moment ontdekt dat je macht hebt en dat bepaalde situaties in jouw handen rusten zonder te hebben geleerd om ermee om te gaan kan het verkeerd uitpakken bij bepaalde mensen”, legt de deskundige uit.

Dit fenomeen komt niet alleen bij wetsdienaren voor. “Ook bij mensen in managementfuncties gebeurt het heel gemakkelijk. Dan zie je dezelfde reactie bij hun ondergeschikten als bij burgers tegenover de politie. Er is sprake van een gebrek aan respect of geloof.”

De topbedrijven pakken dit probleem aan door steeds leiderschapstrainingen te herhalen om hun krachten te blijven herinneren aan verantwoord omgaan met macht. Dit zou ook het geval moeten zijn voor de ‘beste kameraad’ van de burger.

Tjin Liep Shie zegt dat er inderdaad wordt gekeken naar het trainingsprogramma van agenten voor oplossingen. “Als manager weet ik dat veranderingen van percepties en subculturen binnen organisaties een langzaam proces is. Maar er is geen tijd te verliezen. Dit moet zo snel mogelijk veranderen”.-.

Share this page:
« Back
Back to Top