Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

UNDP ondersteunt capaciteitsversterking Surinaams ministerie van Sociale Zaken

15/01/2013

PARAMARIBO – Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) krijgt de komende drie jaar ondersteuning van het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) in Suriname. Minister Alice Amafo en UNDP-country director Thomas Gittens ondertekenden gisteren het projectdocument dat als doel capaciteitsversterking heeft. “Voor het project zijn tien prioriteiten geïdentificeerd die het ministerie in staat zullen stellen een verbeterde en gerichte dienstverlening te geven.”

Behalve vergroten van de capaciteit draagt dit project volgens Amafo bij aan de sociale ontwikkelingsagenda van de regering. “Onze werkers zullen getraind worden om de Sozavo-cliënten te begeleiden naar zelfredzaamheid. Dit is precies in de lijn van ons motto’No gi mi soso fisi, leri mi uku’.”

Vooral de technische ondersteuning vanuit de UNDP wordt door de minister verwelkomd. Er komt ondersteuning bij het ontwikkelen van wet- en regelgeving voor efficiënte en kwalitatieve zorg.

Data

Amafo zegt ook erg uit te kijken naar de landelijke onderzoeken naar de positie van seniore burgers en mensen met een beperking, zodat het ministerie het beleid naar deze doelgroepen kan plannen, monitoren en verbeteren.

De verzamelde informatie uit deze surveys wordt gebruikt voor het maken van beleidsdocumenten. “Bij mijn aantreden constateerde ik een gat in de dataverzameling. Hoewel hier al aan gewerkt is, zal het UNDP ons bijstaan bij het opzetten van een digitale databank.”

Decentralisatie van Sozavo krijgt in het capaciteitsversterkingsproject ook bijzondere aandacht. “Er moeten lokale vestigingen komen in de districten en het verre binnenland”, zegt Amafo.

Ook het zorgvervoersysteem wordt onder de loep genomen. In aanloop naar het Sociaal Fonds dat aangekondigd en opgericht zal worden, moet het ministerie ook hierop voorbereid worden. Als laatste punt zal er capaciteitsversterking komen bij het opzetten van een Nationale Habitat Commissie.

“Met deze overeenkomst wordt verder invulling gegeven aan het samenwerkingsverband dat het ministerie en de UNDP in 2009 is gestart”, verklaarde Gittens.

De aandachtspunten die uitgevoerd zullen worden zijn voortgevloeid uit het ‘Comprehensive Capacity Development Plan’ dat met het UNDP is ontwikkeld in 2010. Vanuit het Development Assistance Framework 2012-2016, een overeenkomst tussen Suriname en de VN, houdt het ministerie van Buitenlandse Zaken toezicht op het project.-.

Share this page:
« Back
Back to Top