A record of publications from the Dutch Caribbean and Suriname

Uitvoeringsrapportage 1e kwartaal 2017 Aruba

De doelstelling van deze uitvoeringsrapportage is om verantwoording af te leggen en informatie te verschaffen aan de Ministerraad en de Staten van Aruba ten aanzien van:

  1. de begrotingsuitvoering,
  2. de middelen en kostenrealisatie,
  3. de realisatie van de kapitaaldienst,
  4. de financiering en
  5. het schuldbeheer.

Verder wordt in deze uitvoeringsrapportage ook informatie verschaft over de liquiditeitspositie en de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkelingen binnen het financieel beheer.

Deze rapportage geeft ook aan overige stakeholders inzicht met betrekking tot de openbare financiën van het Land.

Het rapport is beschikbaar onder deze knop: 
Download PDF
Aantal pagina’s 27 • Taal Nederlands • Land Aruba

Bron: Ministerie van Financiën en Overheidsorganisatie Aruba

Share this page:
« Back
Back to Top