Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Uitstel ob-differentiatie kost 5,4 miljoen gulden op Curacao

VRIJDAG, 12 APRIL 2013

WILLEMSTAD — Minister Jose Jardim van Financiën houdt rekening met een besparingsverlies voor 2013 van 5,4 miljoen gulden, vanwege het uitstel van de invoering van de differentiatie in de omzetbelasting (ob). Dat blijkt uit het aanvullend advies van het Cft (College financieel toezicht) over de begroting van 2013.

Volgens die begroting zou de ob-differentiatie ingevoerd worden per 1 maart, maar dit is nu verschoven naar 1 mei. Het Cft meldt dat ter dekking van de besparingsverliezen in ten eerste gereserveerde middelen voor onvoorziene uitgaven zullen worden ingezet. In de tweede helft van 2013 zal dekking worden gevonden door de tarieven van de zegelbelasting te verhogen.

Een andere oorzaak van het besparingsverlies is een wijziging in het wetsontwerp. Oorspronkelijk zou de maatregel, waarbij er naast een 6-procentstarief ook een 9-procentstarief wordt ingevoerd voor luxe of ongezonde producten of diensten, en een nultarief voor bepaalde basisbehoeften, 17,5 miljoen gulden opleveren. Dit werd na de wijziging 16,5 gulden omdat computers en bepaalde verzorgingsproducten niet meer onder het 9-procentstarief worden gerekend.

Jardim heeft op verzoek van het Cft nog een aanvullend pakket van maatregelen in voorbereiding waarmee meer besparingen kunnen worden gemaakt. Het gaat hierbij om lagere personeelslasten als gevolg van het handhaven van de uitstroom van personeel en lagere afdrachten van premies aan het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) als gevolg van correcties omdat er in het verleden te veel premies zijn afgedragen. Ook wordt onderzocht of enkele retributies en leges kunnen worden aangepast, zoals die van tewerkstellings- en verblijfsvergunningen. Het Cft zou graag zien dat deze maatregelen verder worden geconcretiseerd. Ook vraagt het Cft zich af of de besparingsmaatregelen toereikend zullen zijn.

Share this page:
« Back
Back to Top