Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Uitbreiding pakket basisverzekering ziektekosten voor Curacaose gepensioneerden definitief door

VRIJDAG, 01 NOVEMBER 2013

WILLEMSTAD — Het ministerie van Financiën heeft de pakketuitbreiding van de basisverzekering ziektekosten (bvz) voor alle gepensioneerden goedgekeurd. Woensdag heeft de Raad van Ministers (RvM) de vergoeding voor bril en tandheelkundige zorg geratificeerd. Dat zei minister van Gezondheid Ben Whiteman (PS) gisteren tijdens de wekelijkse persconferentie van de RvM.

Eerder werden brillen en tandheelkundige zorg slechts voor min- en onvermogenden en gepensioneerden met een inkomen onder de 3500 gulden vergoed. Deze inkomensgrens voor gepensioneerden is dus nu losgelaten. Het totale gepensioneerdenbestand bij de SVB is 34.000. Door interne bezuinigingen bij de SVB en andere acties is het gelukt om ook voor deze groep het verstrekkingenpakket van de bvz uit te breiden.

De minister werkt aan meerdere voorstellen om de bvz verder aan te passen. Zo wil de minister het proces om ambtenaren op te nemen in de bvz versnellen. Ambtenaren en gelijkgestelden (waaronder docenten) vallen momenteel niet onder de bvz. Zij maken nog gebruik van de oude regeling van Bureau Ziektekostenvoorzieningen. Door de bvz-populatie uit te breiden is de draagkracht van het ziektefonds groter, aldus Whiteman. Daarnaast is hem ook gevraagd om de 1 gulden per receptregelvergoeding voor gepensioneerden en on- en minvermogenden af te schaffen.

In samenwerking met het ministerie van Financiën werkt hij aan de premieverlaging voor gepensioneerden. De ziektekostenpremie voor gepensioneerden bedraagt 10 procent van hun inkomen. Volgens diverse belangengroeperingen voor ouderen is dit percentage aan de hoge kant. De premie zou per 1 januari omlaag kunnen. Op dit moment liggen er twee scenario’s op tafel die uitgaan van een directe band tussen de premie die werkenden én gepensioneerden moeten betalen. Niet-gepensioneerden moeten op dit moment een premie van 3 procent van hun salaris betalen, werkgevers betalen op hun beurt 9 procent. Scenario 1 gaat ervan uit dat werkenden 1 procent extra gaan betalen (3 in plaats van 4 procent). Hierdoor zal de premie voor gepensioneerden met 3,5 procent verlaagd kunnen worden (6,5 procent in plaats van 10 procent). Scenario 2 houdt in dat de premie voor werkenden niet wordt aangepast. De overheid heeft dan toch ook nog de nodige ruimte om de premie voor gepensioneerden met 1,3 procent te verlagen.

De bvz is in februari jongstleden in werking getreden. De discussie over de noodzaak van reparatiewetgeving speelt vanaf het moment dat de wet eerder dit jaar door de Staten werd aangenomen. Al in deze eerste ronde gaf de minister aan dat er behoefte was aan reparatiewetgeving om zo de ongewenste gevolgen van de wet op te kunnen vangen. Inmiddels zijn er al zes maatregelen genomen om de bvz te repareren.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top