Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Twijfel over incrementele ziekenhuisbouw op Curacao

VRIJDAG, 12 APRIL 2013

WILLEMSTAD — De incrementele bouw van het nieuwe ziekenhuis draagt volgens Mike Willem, directeur van de Antilliaanse Aannemersvereniging (AAV), niet bij aan een zo hoog nodige grote economische impuls.

De bouwperiode voor de vernieuwbouw van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), het prototype van incrementele ziekenhuisbouw, heeft 25 jaar in beslag genomen.

Naast Willem heeft ook de Curaçao Bankers Association kritiek geuit. Ze vindt dat de maatschappelijke discussie over de bouw van een nieuw ziekenhuis een gebed zonder eind is geworden. Amigu di Tera ziet op haar beurt geen enkele economische noodzaak om een nieuw ziekenhuis op het Amstelterrein te bouwen.

De AAV-directeur haalt documentatie aan over de stapsgewijze nieuwbouw en renovatie van het UMCG, die met in totaal 25 jaar complex en tijdrovend is gebleken. “Het moge duidelijk zijn dat de duur juist indicatief is voor de complexiteit – in ieder geval niet ‘eenvoudig’ te doen is – van het bouwen op een bestaande locatie, versus het bouwen op een ‘green field’-locatie”, stelt Willem. “In feite moet je twee operaties gaande moet houden, de exploitatie van het bestaande ziekenhuis en de bouw van de nieuwbouw.”

1963

Het bestuur van de CBA meldt ‘geen partij te kiezen in de lopende discussie en niet te kunnen oordelen over welk plan, welke locatie of welke opzet het beste is’, maar uit haar grieven over de langdurigheid van het proces. De discussie over een nieuw ziekenhuis begon al in 1963. Afgezien van de litanie van pro’s en contra’s, stuit het bankiers als burgers tegen de borst hoe lichtzinnig uitgewerkte plannen zoals die van de groep rond professor Bob Pinedo eind 2010 en die van Usona eind 2012 worden afgeketst, terwijl hier miljoenen aan publieke middelen mee gemoeid zijn.

Curaçao heeft behoefte aan nieuwe grote projecten als een nieuw ziekenhuis om economische bedrijvigheid aan te jagen. Een nieuw goed geëquipeerd ziekenhuis zal bijdragen aan hoognodige verbetering van de kwaliteit van de medische zorg. De bankiers pleiten voor een obligatielening van de overheid voor het project ‘omdat daarvoor bij de Nederlandse regering de meest gunstige rentevoorwaarden te verkrijgen zijn’.

Haven belangrijker

Volgens Lloyd Narrain van Amigu di Tera brengt de bouw initieel wel economische processen op gang, maar de rekening wordt door de gemeenschap betaald. En als ziekenhuis zal het nauwelijks nieuw geld genereren, in tegenstelling tot een goed functionerend havengebied dat nieuw geld binnenhaalt. “Macro-economisch gezien is de haven van hogere orde dan de plaatsing van het ziekenhuis op het Amstelterrein. Er is immers schaarste aan haventerreinen.”

Share this page:
« Back
Back to Top