Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Tweede Kamer steunt inzage CFT bij Curacaose overheids-nv’s

WOENSDAG, 31 OKTOBER 2012

DEN HAAG — De voltallige Tweede Kamer vindt dat het College financieel toezicht volledige inzage moet krijgen in de financiën van overheids-nv’s op Curaçao en stemde gisteren voor de gerelateerde motie. In de motie, een initiatief van de VVD dat bij indiening al de steun kreeg van de meeste partijen, wordt aan de Nederlandse regering gevraagd om hiervoor te zorgen. Minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaf eerder aan dat ze positief tegenover deze motie staat.

VVD-Tweede Kamerlid Bosman verwijst in de motie naar de klacht van het Cft over het gebrek aan informatie over de overheids-nv’s en de grote risico’s die eventuele tekorten kunnen hebben voor de financiële positie van de overheden. “(De Tweede Kamer) verzoekt de regering ervoor te zorgen dat het Cft alle inzicht krijgt in de financiën van de overheids-nv’s van Curaçao en St. Maarten”, luidt de tekst.

Alle andere moties werden afgewezen. De PVV diende vier moties in, namelijk om aangifte te doen tegen PS-leider Helmin Wiels voor zijn uitspraken over Nederlanders, om criminelen met een Antilliaanse achtergrond terug te sturen naar hun geboorteland, om het geld van de schuldsanering terug te vorderen en om de onafhankelijkheid van Curaçao te bespoedigen. PVV’er Sietse Fritsma kreeg echter alleen de steun van zijn eigen partij.

Ook een motie van D66 en het CDA om de samenwerking te bevorderen binnen het Koninkrijk en vooral met Aruba kreeg te weinig steun, alsmede een motie van D66 om de status van het Papiaments en Engels als officiële Koninkrijkstaal vast te leggen. Indiener Wassila Hachchi zei verbaasd te zijn dat de PvdA haar voorstel niet steunde en zich aan de zijde van de VVD schaarde. Haar motie om niet te bezuinigen op de ondersteuning van het Openbaar Ministerie en het Gemeenschappelijk Hof van Justitie werd ook afgewezen.

Share this page:
« Back
Back to Top