Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Transparency International presenteert onderzoeksresultaten aan Curacaose ministerrraad

ZATERDAG, 27 APRIL 2013

WILLEMSTAD — Vertegenwoordigers van Transparency International (TI) hielden gisteren een presentatie in de vergaderzaal van de Raad van Ministers over de voorlopige bevindingen van het onderzoek naar integriteit, dat zij op Curaçao hebben gedaan. Over de voorlopige bevindingen worden nog geen mededelingen gedaan. Maar demissionair premier Daniel Hodge (PS) verklaarde vanochtend dat de presentatie ‘een goede indruk’ bij hem heeft achtergelaten.

In een reactie stelt premier Hodge desgevraagd, zonder op de presentatie in te gaan, dat het wat hem betreft een duidelijke zaak is. “Ik denk niet dat wij meer instituten of wetten nodig hebben. Wat wij nodig hebben is dat bestaande wetgeving beter worden nageleefd en dat er meer aan controle wordt gedaan.” De demissionair premier verwacht dat er binnen een maand meer duidelijkheid komt over de bevindingen van TI, als het definitieve rapport wordt gepubliceerd. Maar hij verwacht dat er hoe dan ook maatregelen genomen zullen worden. “Ja, daar ga ik van uit. Het kan altijd beter. Wij wachten hun aanbevelingen af en aan de hand daarvan zullen wij handelen.”

Medio vorig jaar werd het integriteitsonderzoek op Curaçao uitgevoerd. In het kader van dit onderzoek werd er gesproken met tal van actoren uit de politieke, sociale en economische sector. Het onderzoek van TI staat bekend onder de naam National Integrity System (NIS). Hierbij wordt het functioneren van de belangrijkste instituten en actoren in een samenleving onderzocht. Doel van dit onderzoek is om de risicofactoren die tot corruptie kunnen leiden te identificeren en om oplossingen te presenteren om deze risico’s op de middellange en lange termijn te beperken. Hierbij moet echter niet worden verwacht dat TI op concrete zaken in zal gaan; het zal algemene richtlijnen presenteren voor de manier waarop corruptie-risico’s in kaart gebracht kunnen worden.

Het onderzoek van TI vond plaats op verzoek van het toenmalige kabinet-Schotte, dat in 2011 de opdracht hiertoe verstrekte. Aanleiding was het rapport ‘Doe het zelf’ van de Commissie Onderzoek Curaçao onder leiding van de voormalige Nederlandse politicus Paul Rosenmöller over de integriteit op Curaçao. In het rapport werd aanbevolen om extra onderzoek te doen naar beschuldigingen van niet-integer gedrag aan het adres van minister-president Gerrit Schotte, minister van Financiën George Jamaloodin en de minister van Economische Ontwikkeling Abdul Nasser El Hakim (allen MFK). De Staten legden het rapport echter naast zich neer, terwijl er zelfs een motie in het parlement werd aangenomen waarin werd gevraagd om Rosenmöller strafrechtelijk te laten vervolgen. Na de stap van het kabinet-Schotte om TI in te schakelen, stelde de Rijksministerraad – die toeziet op goed bestuur binnen het Koninkrijk – dat de Curaçaose regering met het onderzoek door Transparency International blijk gaf van de wil tot verbetering.

Share this page:
« Back
Back to Top