Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Toch tweede plenaire sessie Nationale Dialoog over pensioenregeling en basisverzekering ziektekosten op Curacao

ZATERDAG, 23 MAART 2013

WILLEMSTAD — De regering heeft de sociale partners in Kolaborativo uitgenodigd voor een vervolg op de Nationale Dialoog om vooral de reparatiewetgeving ten aanzien van de pensioenregeling (aov) en de basisverzekering ziektekosten (bvz) te bespreken. Dat overleg, waarbij de regering, de werkgevers en de vakbonden zullen aanschuiven, zal vandaag plaatsvinden.

Ondanks het feit dat de voorstellen, die in de eerste sessie van de Nationale Dialoog door de sociale partners naar voren werden gebracht, door de regering niet zijn meegenomen in de nieuwe wetgeving, wil de regering nu opnieuw om de tafel met de sociale partners.

In voorafgaande besprekingen heeft de regering de sociale partners in Kolaborativo laten weten dat de beperkte tijd geen mogelijkheid bood om de aangedragen voorstellen te bespreken en dat de zeer urgente en precaire financiële situatie hen noodzaakte het reeds ingeslagen traject voort te zetten. Het is evenwel nog steeds haar bedoeling om deze discussie te voeren en, waar in overeenstemming, deze voorstellen alsnog te verwerken middels reparatiewetgeving. Daarom dus een tweede plenaire sessie van de Nationale Dialoog, die vandaag zal plaatsvinden.

In deze sessie zullen de stakeholders en de sociale partners in Kolaborativo in dialoog gaan over de problemen. Er zullen ministers aanwezig zijn om onder meer hun positie en de genomen beslissingen uit te leggen en om de sociale partners en de stakeholders te horen.

Het streven is te trachten om tot breed gedragen duurzame oplossingen te geraken, gebaseerd op de reële effecten van de reeds geïntroduceerde wetten voor de basisverzekering ziektekosten en de AOV/AWW.

Share this page:
« Back
Back to Top