Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Symposium burgerlijk procesrecht op Curacao

WOENSDAG, 28 NOVEMBER 2012

WILLEMSTAD — De Orde van Advocaten Curaçao heeft onlangs een succesvol symposium georganiseerd in het kader van het 35-jarig jubileum. Het thema van het symposium was het burgerlijk procesrecht: het geheel van spelregels waaraan partijen die een geschil aan de rechter voorleggen zich hebben te houden.

‘Rv’, zoals het wetboek vaak wordt afgekort, is een van de belangrijkste gereedschappen voor een advocaat. Zeven jaar geleden werd in de toenmalige Nederlandse Antillen een nieuw wetboek van burgerlijke rechtsvordering ingevoerd, dat nu op Curaçao nog geldig is. Tijdens het symposium stond de vraag centraal of er verbeteringen mogelijk waren in het procesrecht – en dus in het wetboek. De deken van de Orde, Karel Frielink, ziet zeker ruimte voor verbetering.

Na een introductie over de 35-jarige geschiedenis van de Orde, waarbij de rol van de eerste voorzitter Erich Zielinski uitgebreid aan bod kwam, brak Frielink een lans voor een actievere opstelling van de rechter bij de vaststelling van de feiten op basis waarvan een rechtsgeschil wordt beslist. In veel gevallen brengen procespartijen feiten namelijk pas in een laat stadium van de procedure naar voren, hoewel die al eerder bekend waren. ‘Rv’ geeft de rechter de ruimte om daar tegen op te treden, in de woorden van de wet om ‘de gevolgtrekking te maken die hij geraden acht’, maar in de praktijk doet de rechter dat zelden.

Maar ook andere vragen kwamen aan bod zoals: moet het moeilijker worden om beslag te leggen op bankrekeningen van een schuldenaar die weigert te betalen? Is de rol van de rechter in procedures over civiele geschillen eigenlijk wel actief genoeg? Moet het op Curaçao verplicht worden dat procespartijen worden bijgestaan door een professionele advocaat?

Er ontstond – onder de deskundige leiding van partner Mirto Murray van advocatenkantoor SMS Attorneys – een levendige discussie over de laatste vraag tussen de advocaten in de zaal en de leden van een panel, waarin naast de sprekers ook rechter Selma Verheijen, partner Mayesi Hammoud van VanEps Kunneman vanDoorne en deurwaarder Robertico Ramazan hadden plaatsgenomen. Er waren in een zaal vol advocaten nauwelijks voorstanders te vinden voor de stelling ‘op Curaçao moet zo snel mogelijk verplichte procesvertegenwoordiging worden ingevoerd’. De meeste aanwezigen lieten zich bij die stelling kennelijk niet door de eigen portemonnee leiden, maar vonden dat de toegang tot de rechter te zeer belemmerd wordt als partijen verplicht worden om eerst een advocaat in de arm te nemen.

Bertie Braam van advocatenkantoor Braam en Pols besprak verder de merites van het ‘small claims court’: een simpele procedure die bestaat voor schuldeisers die beperkte bedragen te vorderen hebben. Op papier een handig middel voor schuldeisers en hun advocaten, aldus Braam, maar in de praktijk wordt het zelden gebruikt. De reden daarvoor is dat de stukken te lang bij de griffie van het gerecht blijven liggen.

Robert Rijnberg van advocatenkantoor Soliana Bonapart & Aardenburg behandelde daarop enkele praktische aspecten van het beslagrecht.

Share this page:
« Back
Back to Top