Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

SVB Curaçao stuurt minister Kamp afrekening

Maandag, 28 november 2011

DEN HAAG — De Sociale Verzekeringsbank van Curaçao (SVB) stuurt de Nederlandse minister Henk Kamp van Sociale Zaken uiterlijk op 1 januari 2012 de rekening voor de kosten, gemaakt voor in het buitenland wonende ouderen uit Bonaire, St. Eustatius en Saba.

De SVB Curaçao was op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 10 oktober 2010 tot 1 oktober 2011 belast met de uitbetaling van ouderdomsuitkeringen aan deze groep. Die regeling is vastgelegd in een convenant, waarin ook de eindafrekening wordt geregeld.

“De SVB administreert alle inkomsten en uitgaven uit hoofde van de uitvoering van het onderhavige convenant, op basis waarvan het saldo ten laste van SZW kan worden gebracht. (…) SVB Curaçao heeft uitgesproken dat SZW uiterlijk 1 januari 2012 over de financiële verantwoording (inclusief accountantsverklaring) met betrekking tot dit convenant kan beschikken”, aldus SVB-directeur Philip Martis en Huub Bouwen, hoofd van de afdeling Sociale Zaken van de Rijksdienst Caribisch Nederland, die minister Kamp hierin vertegenwoordigt.

Share this page:
« Back
Back to Top